تدوین سند توسعه محلات پایتخت در برنامه سوم توسعه شهر

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران از تدوین سند توسعه محلات پایتخت در راستای تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران تا پایان سال آینده خبر داد و گفت: تا پایان امسال، سند توسعه 150 محله تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد.

تدوین-سند-توسعه-محلات-پایتخت-در-برنامه-سوم-توسعه-شهر

به گزارش پیام ساختمان، سکینه اشرفی با بیان اینکه برنامه سوم توسعه شهر تهران، در سه سطح شهر، منطقه و محله تدوین می شود، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سیاستگذاری شورای اسلامی شهر تهران که در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، برنامه سوم توسعه شهر تهران باید در سطوح مختلف و با مشارکت ذی نفعان مختلف تدوین شود که در همین راستا، سند توسعه محلات، به عنوان جزئی ترین سند توسعه ای در پایتخت با همکاری مردم، شورایاری ها و سمن ها در دست تهیه است.

وی اضافه کرد: با توجه به شناخت خوبی که دفاتر نوسازی محلات از موقعیت های محلی دارند، کار تدوین برنامه توسعه محلات به این دفاتر واگذار شده که برای 150 محله تا پایان امسال و برای سایر محلات شهر تهران نیز تا پایان سال آینده، این برنامه توسعه آماده می شود.

معاون شهردار تهران گفت: 150 محله ای که امسال برنامه توسعه آنها تدوین و به شورای شهر ارائه می شود، عمدتاً محلات دارای بافت فرسوده یا در معرض آسیب های اجتماعی هستند که نیاز به مداخله فوری و جدی در آنها احساس می شود؛ البته برنامه توسعه محله، با توجه به ویژگی های هر محل، برای همه محلات به طور خاص تهیه خواهد شد.

اشرفی، مهمترین رویکرد در برنامه توسعه محلات را استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی دانست و گفت: اگر مردم در تصمیم گیری نقش داشته باشند، احساس تعلق در آنها ایجاد شده و در زمان اجرای این تصمیمات هم مشارکت بهتری در سطح محله خواهند داشت و از این طریق، امور بهتر پیش می روند.

وی ادامه داد: مردم باید به محله باور داشته باشند و احساس هویت و تعلق به محله را در خود تقویت کنند تا بتوانند در امور محله مشارکت بهتری داشته باشند.

معاون شهردار تهران، تاکید کرد: در برنامه منطقه و محله، توجه به شکوفایی و بارورسازی قابلیت های درونی، پی ریزی، روند توسعه درون زا و متکی بر استعدادها و امکانات منطقه ای و محله مورد نظر می باشد.

وی تصریح کرد: توانمندسازی موضوع کلیدی برای ارتقای مشارکت در فرآیندهای شهروندی است و توانمندسازی وقتی اتفاق می افتد که مردم، به طور فردی و جمعی، زندگی بهتری برای خود تصور، تعیین و پیگیری کنند.

اشرفی ابراز امیدواری کرد که با تدوین، تصویب و اجرای سند توسعه محلات شهر تهران، زیست پذیری و شهروندمحوری در سطح پایتخت، ارتقای چشمگیری داشته باشد.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 349فهرست مطالب شماره 349
×