دلایل رشد پرداخت تسهیلات مسکن تشریح شد

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در تشریح دلایل رشد پرداخت تسهیلات مسکن گفت: اگرچه حجم و تعداد معاملات مسکن در ماه های اخیر کاهش یافته، اما به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید بر تعداد متقاضیان تسهیلات افزوده شده است.

دلایل-رشد-پرداخت-تسهیلات-مسکن-تشریح-شد

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن مرادی با اعلام این مطلب که روند ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن یکم صعودی بوده است، گفت: در هر سال تعداد بیشتری از متقاضیان نسبت به سال قبل مشمول دریافت تسهیلات از محل این صندوق می شوند؛ همین موضوع سبب شده است در سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال 96 تعداد خانه اولی های مجهز به تسهیلات خرید مسکن یکم افزایش یابد و این موضوع یکی از دلایل مهم رشد تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا به رغم کاهش قابل توجه حجم معاملات مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل، حجم پرداخت تسهیلات خرید مسکن در آمارهای ارایه شده از سوی بانک عامل بخش مسکن روند صعودی دارد، گفت: روند رشد یا افت این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارد.

وی توضیح داد: اگر چه در دوره رونق و همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن در بازار معاملات آپارتمان های مسکونی تقاضا برای دریافت تسهیلات و در نتیجه تعداد تسهیلات پرداختی به متقاضیان مسکن افزایش می یابد، اما کاهش حجم معاملات خرید مسکن در بازار ملک هیچ گاه الزاما به معنای کاهش پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان نبوده است.

به گفته وی در دوره رونق معاملات مسکن به واسطه افزایش تقاضا برای خرید مسکن تقاضا برای دریافت تسهیلات نیز افزایش پیدا می کند، اما در سال جاری که حجم معاملات مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روند نزولی را تجربه کرد، باز هم حجم پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان روندی صعودی داشت که چند دلیل مهم برای این موضوع می توان ذکر کرد.

مرادی گفت: اولین و مهمترین دلیلی که در این رابطه می توان به آن اشاره کرد آن است که اگرچه حجم و تعداد معاملات خرید مسکن در ماه های اخیر کاهش یافته است، اما به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در بازار ملک بر تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات افزوده شده است؛ به این ترتیب مشاهده می شود که به رغم افت تعداد معاملات مسکن در سال جاری، روند پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان صعودی بوده است.

وی افزود: علاوه بر این، یکی دیگر از دلایل صعودی بودن روند پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان، سررسید موعد دریافت تسهیلات خانه اولی ها و متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است.

مرادی توضیح داد: روند ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن یکم از سوی خانه اولی ها و متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده از زمان راه اندازی این صندوق تا کنون روندی صعودی بوده است و بدیهی است با اتمام دوره سپرده گذاری برای برخی از سپرده گذاران، در هر سال تعداد بیشتری از متقاضیان نسبت به سال قبل مشمول دریافت تسهیلات از محل این صندوق می شوند؛ همین موضوع سبب شده است در سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال 96 تعداد خانه اولی های مجهز به تسهیلات خرید مسکن یکم افزایش یابد و این موضوع یکی از دلایل مهم رشد تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است با توجه به روند صعودی تعداد ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال تعداد بیشتری از متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد؛ بنابراین اگرچه ممکن است تعداد کل معاملات خرید مسکن کاهش یابد اما با توجه به تعداد بیشتر ثبت نام کنندگان و سپرده گذاران این صندوق در هر سال نسبت به مدت مشابه سال های پیش از آن، تعداد تسهیلات پرداختی و در نتیجه تعداد معاملات مسکن با استفاده از این تسهیلات افزایش یابد.

وی تاکید کرد: با این توضیح مشخص می شود که لزوما هیچ دلیلی وجود ندارد که روند پرداخت تسهیلات خرید مسکن و روند معاملات مسکن در بازار از یکدیگر به صورت مستقیم تبعیت کنند.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 346فهرست مطالب شماره 346
×