تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمان 25 درصد افزایش یافت

دریکصدو بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مورخ 97/7/14 مصوب گردید پیرو مصوبه قبلی هیئت مدیره حق الزحمه مهندسان 25 درصد افزایش یابد

تعرفه-خدمات-نظام-مهندسی-ساختمان-25-درصد-افزایش-یافت

دریکصدو بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم مورخ 97/7/14 مصوب گردید پیرو مصوبه قبلی هیئت مدیره مبنی بر افزایش 25 درصدی حق الزحمه که در تاریخ 97/2/29 به تصویب اعضا رسیده بود مجددا نامه ای برای تشکیل هیات پنج نفره استان به مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای ارسال گرد. مصوبه-نظام-مهندسی>

انتهای خبر/پ
×