انتخابات نظام مهندسی و آینده مهندسان

به گزارش پیام ساختمان، براساس قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 وآئین نامه اجرایی آن وباالهام ازتجربیات کسب شده در دوره های گذشته ، انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها مهرماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می گردد، انتخابات این دوره تغییرات عمده ای نسبت به دوره ماقبل خود دارد.

انتخابات-نظام-مهندسی-و-آینده-مهندسان

سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک تشکل غیر دولتی از نقش و جایگاه ویژه ای در صنعت ساختمان برخوردار است. براساس انتظارات مقنن ، موارد متعددی از برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، برنامه ریزی برای رشد و اعتلای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان این عرصه، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان بر عهده این سازمان است.

از این منظر شاید کمتر نهادی مردمی و تخصصی بصورت مستقل در کشور وجود داشته باشد.، اما برای اداره امور چنین سازمانی، منتخبین دوره هشتم هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان چه ویژگی هایی باید داشته باشند می توان گفت اعضا هیات مدیره ترجیحا بایستی از خصوصیات ذیل نیز بهره مند باشند :

1) ویژگی شخصیت فردی

خصوصیاتی مانند: کیاست، شجاعت، حلم، تواضع، ادب، خوشنامی، فن بیان، ثبات قدم، راد مردی، آراستگی ، ...

2) ویژگی توان و تدبیر مدیریتی

حتی تصور هیات مدیره بدون افراد مدیر و مدبر نیز دور از ذهن است . خوشبختانه تقریبا نمیتوان کسی را یافت که ادعای این توانائی را نداشته باشد و لذا تنها سوابق مدیریتی موفق است که این امر را به اثبات برساند .

3) آشنایی با مجموعه قوانین وآئین نامه های جاری

آشنا نبودن کاندیداها به قوانین با وعده های پوشالین در زمان انتخابات آغاز شده و با سرخوردگی در طول دوره باتمام خواهد رسید و چه بسا افراد نا آشنا با قوانین با عنوان نمودن مطالب نا صحیح و اتخاذ مواضع اشتباه حتی اعتبار سازمان را نیز خدشه دار کنند .

4) مقبولیت اجتماعی یا حرفه ای در سطح استان و کشور

جذب و حفظ افرادی که از چنین خصوصیاتی بهره مند هستند در جهت پیشبرد اهداف نظام مهندسی و دفاع از حقوق سازمان و اعضا در جایگاههای مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است . برای افرادی که به جایگاه سازمان استان در کشور اهمیت قائل هستند ، نیم نگاهی به وجاهت ، جایگاه و مقبولیت فرد در سازمان مرکزی نیز خالی از لطف نخواهد بود .

5) صاحبنظر در امور نظام مهندسی و مباحث مربوطه

برخورداری از امتیازاتی مانند مدرک تحصیلی ، جایگاه آکادمیک و یا تدریس در دانشگاه هرچند درجای خود با ارزش است ، اما مترادف با صاحبنظر بودن در امور نظام مهندسی نیست و تنها برای کاندیداهایی که حداقل از دور دستی بر آتش فعالیتهای حرفه ای دارند بنوعی فضیلت محسوب میشود .

6) داشتن فرصت کافی و امکان تخصیص زمان مناسب جهت انجام تکالیف قانونی

بسیار جای تعجب دارد که بعضا افرادی کاندیدای عضویت در هیات مدیره میشوند که جدای آنکه با تمام قوا در بخشهایی فعالیت میکنند که ارتباطی به عملکرد سازمان ندارد ، فرصت کافی حتی برای رتق و فتق امور شخصی یا مسئولیتهای اداری خود ندارند . بدیهی است انتخاب نکردن این افراد هم کمکی به خودشان خواهدبود و هم به سازمان .

7) داشتن سوابق موفق کار تیمی

حضور افرادی که عادت و علاقه به کار تیمی ندارند به هیات مدیره کمکی نخواهد کرد و علاقه به کار تیمی از سوابق فعالیت در تشکلهای حرفه ای و ترجیحا در ارکان سازمان مشخص میشود و حضور موثر افراد در این جایگاهها میتواند محک مناسبی برای تشخیص میزان برخورداری از این خصیصه میباشد .

8) عدم وابستگی وعضویت تاثیرگذار در جناحهای سیاسی

سازمان نظام مهندسی یک نهاد حرفه ای و غیر سیاسی است و بایستی این خصوصیت را بهر قیمت حفظ نماید چراکه عرصه سیاست همانگونه که ممکن است در برحه ای کمک محسوب شود با تغییر شرایط میتواند بسیار مخرب باشد . جایگاه علمی و حرفه ای سازمان بایستی همواره بارزترین خصیصه آن باشد و حضور افرادی که بهر شکل رنگ و بوی سیاسی از هر جناحی به سازمان بدهند بهیچوجه مطلوب نخواهد بود و با دکترین اصلی سازمان در تناقض کامل است.

9) توانایی برقراری ارتباط مناسب با اعضا از یک سو و نهادهای مرتبط و تاثیرگذار از سوی دیگر

هیات مدیره سازمان بمثابه پلی است بین اعضا و نهادهای مرتبط و حضور در هیات مدیره ، نیازمند توانایی ارتباط و تشخیص خواستها و نیازهای اعضا و طرح و پیشبرد مدبرانه آن در مراجع ذیربط است و ناتوانی در ارتباط با هریک از طرفین یک ضعف جدی محسوب میشود که البته با کار تیمی با دیگر اعضا میتوان از شدت آن کاست .

10) مشارکت موثر در مجامع و فعالیتهای کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان

انتخابات هیات مدیره جایگاه آزمون و خطا نیست و یکی از موثرترین راههای شناخت کاندیداها ، برآورد توانائیها و نحوه عملکردشان در دیگر جایگاههای خدمت در سازمان خواهدبود . چنانچه این روش تشخیص مورد توجه قرارگیرد عملا افرادی که گوشه چشمی به عضویت در هیات مدیره دارند از جایگاههای پائین تر شروع به فعالیت در سازمان خواهند نمود و ضمن آشنایی با قوانین و ارکان نظام به اعضا نیز این امکان را میدهند تا تصویری دقیق تر از ایشان داشته و برآوردی دقیق تر داشته باشند . از طرف دیگر با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان بالاترین مرجع تصمیم گیری در سازمان است ، چه خصوصیتی بجز جاه طلبی را میتوان درنظر گرفت برای کسی که بدنبال عضویت در هیات مدیره برای تاثیرگذاری است ولی در مجامع عمومی که مرتبه بالاتری دارد حضور موثر پیدا نمیکند ؟

بهر حال ، امید است در انتخابات این دوره با حضور پرشور ، آگاهانه و حداکثری اعضا و با توجه به نکاتی که در مقام یادآوری عنوان شد ، شاهد بکار بستن دقت و حساسیت بیشتری در انتخاب برترین گزینه ها از میان جمع بزرگوارانی که خود را برای خدمت به اعضا و سازمان در این کسوت کاندیدا نموده اند ، باشیم .

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 344فهرست مطالب شماره 344
×