بازدید امروز تا این لحظه 4335 بار
معرفی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

سهیل اسمعیلی دورانی

سوابق تحصیلی و شغلی

سهیل-اسمعیلی-دورانی
سهیل-اسمعیلی

سوابق تحصیلی :

مقطع کارشناسی : دانش آموخته رشته مهندسی عمران(عمران)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

مقطع کارشناسی ارشد: دانش آموخته رشته مهندسی عمران ( مهندسی و مدیریت ساخت)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

برخی از سوابق شغلی و فعالیت های حرفه ای:

1- مشاور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

2- عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران در دوره هفتم( رتبه اول انتخابات)

3- عضو کارگروه تخصصی رشته عمران در دوره ششم

4- نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع پیگیری بیمه تضمین کیفیت با بیمه مرکزی و بانک عامل تخصصی ( بانک مسکن).

5- مدیر پروژه انبوه سازی پروژه های مختلف (تهران و شهرستان ها).

انتهای خبر/پ
×