کارگران ساختمانی مصلی امام خمینی (ره):

شش ماهه که حقوق نگرفتیم

کارگران ساختمانی از مظلوم ترین افراد شاغل در کشور ما هستند که متاسفانه به دلیل رکود بازار مسکن، روزگار سختی را به لحاظ معیشتی سپری می کنند.

شش-ماهه-که-حقوق-نگرفتیم

این افراد که عموما به دلیل فصلی بودن ساخت و ساز در کشور، 6 ماه از سال بیکارند، اغلب از هرگونه پوشش های بیمه ای و حمایتی محرومند.

شوربختانه، شرایط راکد بازار ساخت و ساز در طول چهار سال گذشته موجب شده مشکل تعویق در پرداخت حقوق ها به فهرست بلند بالای مظلومیت و آسیب پذیری کارگران ساختمانی هم اضافه شود و در نتیجه مشکلات معیشتی این عزیزان که اکثرا دارای زن و بچه نیز هستند، دو چندان شود.

امروز یکی از خبرنگاران نشریه پیام ساختمان برای تهیه گزارش مربوط به روند ساخت و ساز به مصلی امام خمینی رفته بود، که به صورت اتفاقی با تعدادی از کارگران این مجموعه روبه رو شد.

کارگران مجموعه وقتی متوجه حضور یک خبرنگار در جمع خود شدند، از وی خواستند صدای آنها را به عنوان کارگرانی که به قول خودشان دستشان به هیچ جا بند نیست، به گوش مسئولین برساند.

در این میان کارگری که به نمایندگی از بقیه همکاران خود صحبت می کرد، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: نزدیک به شش ماه است که حقوق نگرفتیم و هر بار که برای دریافت دستمزدمان اقدام می کنیم به ما می گویند که پیمانکار پول ما را نداده و تا زمانی که آنها پول ندهند، از حقوق خبری نیست!!

به گفته کارگر دیگری که خود را پدردو فرزند مدرسه رو معرفی می کند، در طول شش ماه گذشته از بس که برای گذران زندگی از این و آن قرض کرده است، دیگر روی مواجهه شدن با دوستان، آشناها و خانواده ام را ندارم!

کارگر دیگری که سنش کمتر از سی سال است و به گفته خودش خرج مادر، خواهر و برادر کوچکترش را می دهد، با تاسف می گوید: هیچ کس به فکر کارگر ساختمانی نیست و ما به هرجا که مراجعه کردیم به در بسته خوردیم!

اینکه در شرایط فعلی، و به دلیل مشکلات اقتصادی، عرصه بر اقشار مختلف تنگ شود، جای تعجب ندارد ولی در این وضعیت افرادی هستند که به خاطر شرایط و موقعیت اجتماعی وکاری خود بیش از دیگران در معرض تهدید و آسیب پذیری هستند که قطعا یکی از اقشار کارگران فصلی و به ویژه کارگران ساختمانی هستند.

به نظر می رسد وقتی ساخت و ساز پروژه ای آنهم در قامت مصلی امام خمینی (ره) در جریان است، به طور یقین مدیران اجرایی و پیمانکار آن مدیریت امور مالی آن را قبل از امور ساخت و ساز آن مورد توجه قرار دادند. قطعا اجرای این پروژه با در نظر گرفتن بار مالی آن و تامین منابع پولی آن آغاز شده و ادامه یافته است.

از این رو تداوم ساخت به معنای تامین منابع مالی این پروژه است، پس پذیرفتنی نیست که پرداخت دستمزد کارگران ساختمانی این پروژه شش ماه عقب بیفتد و در پاسخ به آنها گفته شود که چون پیمانکار پول ما را نداده ما نیز نمی توانیم حقوق تان را بدهیم.

شاید یادآوری این سیره پیامبر (ص) که قبل از خشک شدن عرق کارگر، دستمزدش را می داد، خالی از لطف نباشد که با این قشر زحمتکش که به قول خودشان به هیچ جا هم وصل نیستند چطور باید برخورد کرد....

انتهای خبر/پ
×