بازدید امروز تا این لحظه 422 بار
معرفی نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

گروه انتخاباتی صنعت احداث

لیست پیشنهادی کاندیداهای مورد حمایت گروه انتخاباتی صنعت احداث

گروه-انتخاباتی-صنعت-احداث
گروه-صنعت-احداث

اهداف راهبردی سازمان نظام مهندسی

عبور از سیاست و اتکا به جامعه عظیم مهندسی ساختمان کشور

تحول در نظام کنترل کیفی با عبور از نظارت و بازرسی به سوی کنترلهای برنامه محور

نگاه به جامعه پرشمار مهندسی ساختمان کشور به عنوان سرمایه کلان ملی

عبور از نظام مهندسان به سوی نظام مهندسی

نگرش به سازمان نظام مهندسی به عنوان تشکلی برنامه محور

نگرش به سازمان نظام مهندسی به عنوان تشکلی عضو محور، با مشارکت مستقیم و حداکثری اعضا

اهم برنامه ها

طراحی و راه اندازی سایت اینترنتی برای دریافت تعرفه ها از مالکین و واریز لحظه ای دستمزد مهندسین ناظر به حساب آنها و ایجاد شفافیت مالی

ایجاد تعاملات سازنده با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها به منظور حمایت بیشتر از حقوق اعضا

ارتقاء نقش بانوان با مشارکت دادن آنها در کمیته های مختلف تخصصی

برگزاری تورهای آموزشی جهت بازدید از پروژه های منتخب به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای علمی اعضا

رایزنی برای ایجاد زمینه صادرات خدمات مهندسی به خارج از کشور و افزایش حضور اعضای محترم سازمان در پروژه های بین المللی

ارائه گزارشات فصلی عملکرد هیئت مدیره به اعضا از طریق سایت سازمان

دریافت و ثبت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات اعضا از طریق سایت سازمان، رسیدگی به آنها و اعلام نتیجه به اعضای محترم

اجرای کامل استفاده از سازنده دارای صلاحیت و سرپرست کارگاه و مسئول ایمنی مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی و اجباری کردن صدور شناسنامه فنی برای کلیه ساختمانها

استفاده از نمایندگان انجمنهای مربوطه در کمیته های تخصصی سازمان

پیگیری امور کارشناسان ناپیوسته و ارتقاء سطح حرفه ای

گروه-انتخاباتی-صنعت-احداث
انتهای خبر/پ
×