نشانی شعبه های اخذ رای؛

هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: رای گیری در هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران به صورت مکانیزه انجام می شود

هشتمین-دوره-انتخابات-نظام-مهندسی-ساختمان-استان-تهران

به گزارش پیام ساختمان مهندس نادر محمد زاده در بازدید از شعب اخذ رای اظهار داشت اعضای هیات اجرایی از شعبات اخذ رای شهر تهران و شهرستان های تهران بازدید کردند تا نسبت به رفع هرگونه مشکل در محل های تعیین شده اخذ رای اقدام لازم را به عمل آورند.

وی افزود در هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران که 12 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد اخذ رای به صورت مکانیزه انجام می شود.

نشانی شعبه های اخذ رای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران اسامی-حوزه-انتخاباتی

انتهای خبر/پ
×