بازدید امروز تا این لحظه 441 بار
لیست انتخاباتی انجمن تابش

گروه نامزدهای انتخاباتی انجمن تابش: به دنبال ایجاد یک ساختار سیستماتیک هستیم

معرفی کاندیداتوری هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

گروه-نامزدهای-انتخاباتی-انجمن-تابش-به-دنبال-ایجاد-یک-ساختار-سیستماتیک-هستیم

مرامنامه گروه تابش

نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران مرامنامه تشکل تابش را به این شرح اعلام کرد:

به نام خدا

در راستای تحقق اهداف عالیه تابش، به عنوان عضو تابش و یکی از کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،اعتقاد و التزام خود را به مرام نامه تابش اعلام می دارم.

لذا بر این پیمانم که تمام تلاش خود را در راستای ارتقا کیفیت ساخت و ساز ، اعتلاء جایگاه مهندسی و دفاع از شئون و حقوق حرفه ای اعضاء مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کار بندم با عمل به این گفتار، از امانت گرانبهای اعتماد جامعه مهندسی با تمام وجود صیانت نمایم.

در راستای خط مشی تابش با اتکاء و لطف همیشگی پروردگار یگانه و به خواست خداوند و حمایت و رای اعتماد جامعه مهندسی ساختمان، چنانچه در جمع هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قرار گیرم، در پیشگاه الهی سوگند یا می نمایم:

- خداوند را همواره شاهد و ناظر بر اعمال خویش دانسته و در هیچ شرایطی از موازین و تعالیم اسلام و قرآن و سنت ائمه اطهار (ع) عدول ننمایم.

- به انسان به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم، صدیق و واقع بین بوده و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم.

- اخلاق فردی و اجتماعی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و با پایبندی به کارگروهی و خرد، منافع جمع را مقدم بر منافع خود بدانیم.

- در انجام مسئولیت سنگین محوله از هیچ کوششی جهت ارتقاء جامعه مهندسی فروگذار نکرده و در هر شرایطی پاسخگو اعضاء باشم.

دانش مهندسی و تجربه ی حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است مقتنم دانسته و کوشش کنم تا آن را به روز نگه داشته در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزایم.

- با جدیت تمام نسبت به پیگیری امور و مطالبات به حق مهندسان عضو سازمان اقدام نمایم.

- در طول زندگی حرفه ای خود تلاش نمایم تا نقش موثری در توسعه پایدار کشور داشته باشم.

- ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام، کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا کنم.

بر این میثاق می مانم و از کار گروه های تخصصی این تشکل بهره خواهم جست و در جلسات مربوطه حضور فعال خواهم داشت و اهتمام خود را جهت استفاده از ظرفیت های این مجموعه در راهبری ارکان مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان به کار خواهم بست.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 344فهرست مطالب شماره 344
×