ایرج رهبر ،نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران

به دنبال ایجاد یک ساختار سیستماتیک هستیم

نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران گفت: به دنبال ایجاد یک نظام سیستماتیک در سازمان نظام مهندسی استان تهران که مصون از سیاست ها و برخوردهای سلیقه ای باشد، هستیم.

به-دنبال-ایجاد-یک-ساختار-سیستماتیک-هستیم

ایرج رهبر با حضور در میزگرد بررسی اهداف و برنامه های نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران که دردفتر نشریه پیام ساختمان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با معرفی تشکل تابش به عنوان تشکل مورد حمایت مورد خود، گفت: تشکل تابش در هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی تشکیل و اعلام موجودیت کرد، درآن دوره بود که این تشکل یک فهرست 25 نفره را به عنوان نامزدهای انتخابات معرفی کرد که از این تعداد، 12 نفر توانستند به هیات مدیره نظام مهندسی دوره هفتم راه یابند.

وی افزود: هدف تشکل تابش فقط انتخابات نبود و نیست، بلکه این تشکل به عنوان یک گروه حرفه ای،هدف ارتقای نظام مهندسی در بخش ساخت و ساز و نیزارائه آموزشهایی در این زمینه را دارد.

برنامه ها و دیدگاه های انتخاباتی مهندس ایرج رهبر

واگذاری ساخت و ساز به گروه حرفه مند مهندسی

رهبر با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی گروه تابش تقویت برنامه های بخش خصوصی برای ارتقای ساخت و ساز است،اظهار داشت: تشکل تابش پیرو اهداف تعیین شده، یک تشکل حرفه ای در نظام مهندسی است و به دنبال واگذاری کارساخت و ساز به دست گروه حرفه مند مهندسی است.

وی ادامه داد: اهداف تشکل تابش به طورکلی، ارتقای نظام مهندسی در بخش ساخت و ساز، صنعتی سازی، صدور خدمات فنی مهندسی، آموزش و ارتقای سطح علمی مهندسان بعد از مراحل دانشگاهی است.

به گفته نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، اعضای تشکل تابش به این دلیل می خواهند وارد هیات مدیره دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان شوند که اهداف ذکر شده را در سازمان نظام مهندسی اعمال و اجرا کنند.

وی افزود: متاسفانه هیات مدیره قبلی درزمینه ارتقای نظام مهندسی موفق نبوده وبیشتربه دنبال مسائل حاشیه ای رفته است.

می خواهیم یک ساختار نظامند ایجاد کنیم

وی تاکید کرد: ما می خواهیم فارغ از مسائل حاشیه ای یک ساختار نظام مند سیستماتیک را ایجاد کرده تا دیگر بر اساس آن کسی نتواند با اعمال سلیقه شخصی اقدام به دستکاری و تغییر در اهداف سازمان نظام مهندسی کند وبه موجب آن، افراد خود را بر اساس منافع شخصی چیده و به منابع مالی سازمان چشمداشتی داشته باشد.

وی با اشاره دوباره به هدف اصلی تشکل تابش، که همان ارتقای نظام مهندسی وبالابردن کیفیت کار مهندسی است، اظهار داشت: در حال حاضر مشکلی که در بخش ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی در کشور وجود دارد و در این زمینه همواره با متولیان این بخش یعنی وزارت راه و شهر سازی کلنجار میرویم، این است که باید برنامه ریزیهای مربوط به بخش ساخت و ساز از حالت سلیقه ای خارج شود.

ارائه طرح جامع در شورای کارشناسی

وی افزود: باید به منظور ارتقای برنامه ریزیهای مربوط به ساخت و ساز، متولیان و دست اندرکاران این بخش، در شورای کارشناسی، طرح های جامعی ارائه دهند و با تصمیم گیری در این شورا، بحث اجرای پروژه های ساخت و ساز به ویژه آنهایی که به عنوان طرح ملی، هزینه های کلانی برای آن صرف می شود با اعمال سلیقه های دوره ای روبرو نشود.

وی با اشاره به وجود نابسامانی در سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: در نظام مهندسی ساختمان کشور نظارت عالیه وزارت راه و شهر سازی و بخش خصوصی تعریف شده که متاسفانه در این زمینه همه مداخله می کنند و این مسئله موجب نابسامانی شده و می شود.

وی ادامه داد: دلیل اصلی ایجاد بهم ریختگی و نابسامانی در سازمان نظام مهندسی مسائل مالی است که متاسفانه به نظام مهندسی وارد شده و در حال تخریب آن است.

وی تاکید کرد: اینکه شاهدیم افراد غیر متخصص و غیر حرفه ای در بخش ساخت و ساز، سعی می کنند به هر ترتیب وارد هیات مدیره نظام مهندسی شوند هم از همین جا(مسائل مالی) نشات می گیرد.

برنامه ها و دیدگاه های انتخاباتی مهندس ایرج رهبر

مرامنامه گروه تابش

نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران مرامنامه تشکل تابش را به این شرح اعلام کرد:

به نام خدا

در راستای تحقق اهداف عالیه تابش، به عنوان عضو تابش و یکی از کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،اعتقاد و التزام خود را به مرام نامه تابش اعلام می دارم.

لذا بر این پیمانم که تمام تلاش خود را در راستای ارتقا کیفیت ساخت و ساز ، اعتلاء جایگاه مهندسی و دفاع از شئون و حقوق حرفه ای اعضاء مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کار بندم با عمل به این گفتار، از امانت گرانبهای اعتماد جامعه مهندسی با تمام وجود صیانت نمایم.

در راستای خط مشی تابش با اتکاء و لطف همیشگی پروردگار یگانه و به خواست خداوند و حمایت و رای اعتماد جامعه مهندسی ساختمان، چنانچه در جمع هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قرار گیرم، در پیشگاه الهی سوگند یا می نمایم:

- خداوند را همواره شاهد و ناظر بر اعمال خویش دانسته و در هیچ شرایطی از موازین و تعالیم اسلام و قرآن و سنت ائمه اطهار (ع) عدول ننمایم.

- به انسان به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم، صدیق و واقع بین بوده و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم.

- اخلاق فردی و اجتماعی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و با پایبندی به کارگروهی و خرد، منافع جمع را مقدم بر منافع خود بدانیم.

- در انجام مسئولیت سنگین محوله از هیچ کوششی جهت ارتقاء جامعه مهندسی فروگذار نکرده و در هر شرایطی پاسخگو اعضاء باشم.

- دانش مهندسی و تجربه ی حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است مقتنم دانسته و کوشش کنم تا آن را به روز نگه داشته در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزایم.

- با جدیت تمام نسبت به پیگیری امور و مطالبات به حق مهندسان عضو سازمان اقدام نمایم.

- در طول زندگی حرفه ای خود تلاش نمایم تا نقش موثری در توسعه پایدار کشور داشته باشم.

- ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام، کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا کنم.

بر این میثاق می مانم و از کار گروه های تخصصی این تشکل بهره خواهم جست و در جلسات مربوطه حضور فعال خواهم داشت و اهتمام خود را جهت استفاده از ظرفیت های این مجموعه در راهبری ارکان مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان به کار خواهم بست.

برنامه ها و دیدگاه های انتخاباتی مهندس ایرج رهبر

الهام نرجه پور

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 344فهرست مطالب شماره 344
×