پیش نویس طرح جامع مسکن در مرحله بررسی

پیش نویس طرح جامع مسکن در مرحله بررسی مشاوران در دولت است و نتایج جلساتی که در این زمینه در دولت تشکیل می شود به کمیسیون عمران ارائه می گردد تا از نظر نمایندگان برای اصلاح وتکمیل این طرح مورد استفاده قرار گیرد.

پیش-نویس-طرح-جامع-مسکن-در-مرحله-بررسی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : پیش نویس طرح جامع مسکن در مرحله بررسی مشاوران در دولت است و نتایج جلساتی که در این زمینه در دولت تشکیل می شود به کمیسیون عمران ارائه می گردد تا از نظر نمایندگان برای اصلاح وتکمیل این طرح مورد استفاده قرار گیرد. سید مهدی هاشمی درباره نقش بانک ها در گرانی مسکن با بیان اینکه بحث مالی از تاثیرگذارترین عوامل بر وضعیت تولید، عرضه و تقاضای مسکن است، گفت: در حال حاضر تزریق منابع به صورت مشخص برای ساخت و تولید مسکن وضعیت روشنی ندارد و همین وضعیت عامل رکود بازار مسکن است. نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت به منظور مدیریت بخش مسکن باید بر تولید و افزایش عرضه مسکن تمرکز کند، تصریح کرد: با عرضه مطلوب مسکن و پاسخگویی به متقاضیان می توان از ایجاد تنش در بازار و جهش های قیمتی جلوگیری کرد. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه تولید، عرضه و تقاضای مسکن به پشتوانه مالی نیاز دارد، افزود: ارائه تسهیلات مسکن از سوی بانک ها تکلیف مشخصی ندارد و این حالت بر وضعیت بازار تاثیر منفی می گذارد. وی با یادآوری اینکه شرایط پیچیده بازار مسکن، افزود: برای مدیریت و ساماندهی بازار مسکن باید از روشهای مطمئن و راهکارهای سنجیده که به بهبود حوزه مسکن بیانجامد استفاده کرد و از آزمون دوباره خطاهای گذشته پرهیز کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح جامع مسکن با بیان اینکه هنوز این طرح به صورت رسمی در دولت تصویب و به کمیسیون ارائه نشده است، گفت: پیش نویس طرح جامع مسکن در حال بررسی و بازنگری است و نتایج جلساتی که در این زمینه در دولت تشکیل می شود به کمیسیون عمران ارائه می گردد تا از نظر نمایندگان برای اصلاح وتکمیل این طرح مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای خبر/پ
×