صندوق ضمانت ساخت و ساز ایجاد شود

عضو کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع ایران گفت: برای حمایت از ساخت وساز در کشور باید صندوق جدیدی ایجاد شود تا به ارائه دو نوع پوشش ریسک تجاری و ریسک نوسانات ارزی اقدام کند.

صندوق-ضمانت-ساخت-و-ساز-ایجاد-شود
مهندس محمد پارسا به خبرنگار پیام ساختمان گفت : در شرایط اقتصادی حاًًًضر باید برای تأمین هزینه های صنعت احداث به بازار سرمایه روی آورد. عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: تحقق این امر نیاز به " پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز " و نیز "تضمین ریسک پرداخت تجاری پروژه " دارد که باید برای این اقدام صندوق جدیدی ایجاد شود تا ریسک تجاری و نوسانات ارزی را پوشش دهد. پارسا در توضیح این پیشنهاد گفت: ساختار این صندوق پیشنهادی ، شباهت زیادی به صندوق ضمانت صادرات دارد اما این صندوق برای کارآمد بودن باید سرمایه بسیاری داشته باشد که می توان از نقدینگی آزاد جامعه و یا "صندوق توسعه ملی " استفاده کرد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: راه دیگر این است که سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد تا این صندوق علاوه بر پروژه های خارجی ، پروژه های ساخت وساز داخلی بزرگ را نیز تضمین کند. مهندس پارسا با اشاره به علاقه سرمایه داران کشورهای منطقه مانند کویت، عمان ،امارات و ایرانیان خارج از کشور جهت سرمایه گذاری در فرصت های بسیار صنعتی کشور اظهار داشت: باید برای این اقدام بستر تضمین امنیت بازگشت سرمایه فراهم شود و این مهم با " پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز " امکان پذیر می شود که دولت باید آن را ایجاد کند.
انتهای خبر/پ
×