افزایش معنی دار قیمت مسکن منتفی است

به نظر بنده در سال 93، افزایش معنی دار قیمت مسکن منتفی است، اماآنچه بیش از سایر گزینه ها، محتمل به نظر می رسد این است که پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ساخت مسکن در اثر افزایش هزینه های ساخت وساز، نرخ رشد قیمت مسکن در سال 1393 کمتر از تورم عمومی بانک مرکزی (رقمی کمتر از 25 درصد) باشد.

افزایش-معنی-دار-قیمت-مسکن-منتفی-است
در مجموع می توان گفت پیش بینی قیمت مسکن بر اساس عوامل عرضه و تقاضا و سیاست های دولت شکل می­ گیرد که می تواند همراه با خطا باشد؛ چرا که اثرات سیاست های اقتصادی در بازار­های مختلف همچون؛ فاز دوم هدفمندی یارانه­ ها، کنترل نقدینگی و سیاست های پولی بانک مرکزی، تورم، بورس و ارز و بازار طلا، نامشخص بوده و بستگی مستقیمی به اراده دولت دارد که ممکن است بازار مسکن را با نا اطمینانی مواجه سازد. دکتر علی صادقین مدیر تحقیق و توسعه مرکز مالی ایران در سازمان بورس اوراق بهادار در باره پیش بینی قیمت در بازار مسکن در سال 93 به پیام ساختمان گفت:به نظر بنده در سال 93، افزایش معنی دار قیمت مسکن منتفی است، اما آنچه بیش از سایر گزینه ها، محتمل به نظر می رسد این است که پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ساخت مسکن در اثر افزایش هزینه های ساخت وساز، نرخ رشد قیمت مسکن در سال 1393 کمتر از تورم عمومی بانک مرکزی (رقمی کمتر از 25 درصد) باشد. دکتر علی صادقین تاکید کرد:سیاست های اتخاذشده فعلی در قالب تسهیلات و وام ها مادامی که تنها کمتر از 20 درصد قیمت مسکن را شامل می شود، نخواهد توانست تقاضای مصرفی را پوشش داده و صرفاً بر تقاضای سفته بازی و نوسانات بازار اثرگذار است. از سوی دیگر حل گره بازار مسکن نیازمند فضای مناسب کسب وکار، بهبود و رونق بخش های مولد اقتصاد و گسیل نقدینگی به سمت بخش های مزیت دار خواهد بود.متن کامل این مطلب را در نشریه شماره 183 پیام ساختمان مطالعه فرمایید.
انتهای خبر/پ
×