بازدید امروز تا این لحظه 11464 بار

نقش جهان

به لطف خداوند متعال کارکنان شرکت نمایشگاهی نقش جهان سلطانی از پیشکسوتان صنعت غرفه سازی نمایشگاهی میباشند که در امر طراحی, ساخت و اجرا با سابقه سی ساله خود سرآمد این صنعت محسوب می گردند. سی سال پیش برگزاری واجرای نمایشگاهها به شکل کنونی وبا این وسعت مطرح نبود وازنظر جغرافیایی محدود به شهر تهران می شد اما با درایت و تلاش مسئولان محترم دروزارت صنایع ومرکز توسعه صادرات وشرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران وهمکاران زحمتکش ما دراین خصوص درحال حاضر سالانه صدها نمایشگاه کوچک وبزرگ درتهران وشهرستانهای سراسر کشور وخارج ازکشوربرگزار می گردد که خوشبختانه با استقبال واقبال خوب مردم عزیز کشورمان مواجه شده است. بدنبال این امر وموفقیت نمایشگاههای ایران کشورهای همسایه نیز مبادرت به برگزاری نمایشگاههای مختلف نمودند که آنها نیز به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای نایل آمدند و در مواردی نیز گوی سبقت راازیکدیگر ربودند، البته ازنظر کمیت وکیفیت درحال حاضر نمایشگاه بزرگ فرهنگی کتاب تهران یکی ازبزرگترین رویدادهای فرهنگی ایران است که توسط شرکتهای همکار ما که از اعضای فعال انجمن صنفی مربوطه می باشند برگزار می گردد. ازفواید دیگراین صنعت علاوه برآگاهی ودسترسی مردم عزیزبه آخرین دست آوردها و تکنولوژی و اطلاعات و کتب و مقالات, عده زیادی دراین صنعت مشغول کار هستند وازاین طریق امرارمعاش می نمایند و به آنچنان مهارت وتجربه ای دست یافته اند که بعضآ ساخته های آنان با آثار هنری نفیس وگرانبهای نقاشان ومجسمه سازان بزرگ نظیر پیکاسو, میکلانژ، لئوناردوداوینچی واستاد کمال الملک, نقاش وهنرمند بزرگ کشورمان قابل مقایسه می باشد. امید است باحضور بیشتر جوانان توانمند وعلاقمند تحصیل کرده بیش ازپیش شاهد پیشرفت وموفقیت صنعت غرفه سازی نمایشگاهی درکشور عزیزمان ایران باشیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 325فهرست مطالب شماره 325
×