بازدید امروز تا این لحظه 12714 بار

بهینه سازی مصرف برق در ساختمان های اداری

صنعت برق از صنایع زیر بنایی است و گردش چراغهای اقتصادی و نیز تامین رفاه اجتماعی به استمرار آن وابسته است و هرگونه اختلال در تامین برق مطمئن و کافی، مشکلاتی را در عملکرد صنایع موجود و گسترش آنها بوجود خواهد آورد. هدف از مدیریت مصرف برق، تعدیل مصرف برق به گونه ای است که نه تنها میزان تولید و یا کیفیت کار و محصول کاهش نیابد، بلکه همراه با افزایش عوامل مزبور، مشترک نیز بابت برق مصرفی هزینه کمتری را بپردازد. بنابراین مدیریت مصرف برق، مجموعه اقداماتی است که درجهت بهبود بهره وری درواحدهای اداری و صنعتی و به منظور ارتقاء سطح کارآیی و نهایتاً بهبود اقتصاد ملی انجام می پذیرد. مدیریت مصرف برق به دو صورت مدیریت بار و بهینه سازی مصرف انرژی «قابل اعمال است. نظر به اینکه در ایران درساعات اولیه شب، وسایل روشنایی و لوازم الکترونیکی خانگی وارد مدار می شود، لذا بار مصرفی به حداکثر مقدار خود می رسد (ساعات اوج مصرف) و مدیریت مصرف در جهت کاهش این قله بار و تعدیل آن بایستی برخی از مصارف را به ساعات دیگر شبانه روز انتقال دهد. همچنین در طول شبانه روز باید از اتلاف انرژی برق در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی گام برداشت. باید توجه داشت که مدیریت مصرف برق با رهنمودهای فرهنگی وایجادتغییرات بسیار ساده در عادات و رفتار مصرف کنندگان (کوتاه مدت) و نیز با تهیه، نصب و بهره برداری از وسایل و ماشین آلات با راندمان بهتر (میان مدت و بلند مدت) قابل اجرا می باشد. از آنجا که مطابق برنامه پنج ساله سوم قیمت برق به طور متوسط سالانه 20% افزایش خواهد یافت، لذا از لحاظ اقتصادی نه تنها اقدامات کوتاه مدت بلکه اقدامات میان مدت وبلند مدت وسرمایه گذاری درجهت کاهش مصرف زائدانرژی الکتریکی، غالباً موجه واجتناب تاپذیر است. چگونگی کاهش در مصارف برق (مدیریت مصرف) به منظور کنترل و مصرف بهینه برق اقدامات ذیل پیشنهاد می گردد: الف: مدیران هر سازمان با آگاهی از ضرورت صرفه جویی و نیز قیمت برق مصرفی می باید کارکنان را جهت جلوگیری از اتلاف انرژی برق تشویق نمایند. پیشنهاد می گردد در هر یک از ساختمانهای اداری، فردی آشنا به موضوع و به عنوان مسئول مدیریت مصرف انرژی معرفی گردد که بررسی، کنترل و نظارت بر حذف مصارف زائد را به عهده داشته باشد و به منظور بهبود کارایی وسایل و تاسیسات نصب شده و بهره وری بهتر آنها پیشنهادهای مناسبی را ارئه کند. به منظور تشویق مدیریت انرژی در ادارات، سهمی از کاهش هزینه ها را می توان به عنوان کارانه به مسئولین مربوطه پرداخت کرد. ب: اقدامات کوتاه مدت ومیان مدت درزمینه مصارف روشنایی، سرمایشی، گرمایشی وسایرمصارف که درقالب رهنمودهای ذیل ارائه می شوند: 1- مصارف روشنایی: لامپهای رشته ای (معمولی) کمترین بازده نور و کمترین عمر مفید را نسبت به دیگر انواع لامپها دارد. یک لامپ 100 وات معمولی درحدود 3 برابر لامپ های مهتابی (فلورسنت) و حدود 5 برابر لامپ های کم مصرف برق مصرف می کند همچنین عمرلامپهای کم مصرف 8 برابر لامپهای معمولی است. بنابراین لامپهای معمولی را با لامپهای کم مصرف و فلورسنت تعویض کنید. - روشنایی روز مهمترین و بهداشتی ترین منبع نور است، که غالباً مورد کم توجهی قرار میگیرد. از لحاظ علمی استفاده از نور طبیعی برسلامت روحی و روانی افراد می افزاید. بصلاح نیست که با وجود امکان استفاده از روشنایی روز نسبت به آن بی اعتنا باشیم و فضای کار و اتاقهای خود را بطور مصنوعی با لامپهای گوناگون پرتو افشانی کنیم. لازم است بدانیم درکشورمانزدیک به یک پنجم برقی که تولید میشود به مصرف روشنایی میرسد پس با قرار دادن میزها در جای مناسب و تنظیم سطح کار سعی کنیم در هنگام روز از حداکثر نور طبیعی استفاده به عمل آید و نور مصنوعی تنها در نقاطی که امکان استفاده از نور طبیعی وجود ندارد به کار برده شود. - در مورد کارهای حساسی که نیاز به نور زیادی دارد از روشنایی موضعی (چراغهای رومیزی) استفاده گردد و از روشن کردن تمامی محیط به یک میزان خودداری شود. - راهروها، پارکینگهاوانبارها (به ویژه درساعاتی که رفت وآمدبه حداقل می رسد) تنهادرحدرعایت ضوابط ایمنی روشن گردندولامپهای زائدخاموش شوند. - در اماکنی که نور کم نیز موجب مشکلی نخواهد شد از لامپهای با وات کم استفاده شوند. - سیم ها، پریزهاوکلیدها به موقع بررسی شده وطبق برنامه مرتبی حبابها، قابهاولامپها تمیزگردندتا ازبازدهی نوری آنها کاسته نشود. - در مورد سقف و دیوارهای محیط کار از رنگهای روشن استفاده شود، تامیزان بازتاب نورافزایش یابد. - به منظور اصلاح ضریب قدرت در مورد لامپهای فلورسنت از خازن با ظرفیت مناسب استفاده شود. - استفاده از بالاست (چوک) الکترونیکی نه تنها موجب بهبود نور و عمر لامپ می شود، بلکه مصرف برق مجموعه لامپ و اندازه را نیز نسبت به چوکهای معمولی کاهش می دهد. - در ساعات اوج مصرف، خاموش کردن لامپهای اضافی باعث می شود در شبکه خاموشی نداشته باشیم. 2-مصارف سرمایشی و گرمایشی: کثیف بودن سطوح تبادل حرارتی دستگاههای سرمایشی وگرمایشی تاثیرزیادی درکاهش بازده آنهاداشته وطبعاًباعث افزایش مصرف برق آنها خواهدشد. - با توجه به فصل، شرایط محل وساختمان، ترموستات وسایل سرمایشی وگرمایشی درحد نیاز طبیعی و عادی، در دامنه محدودی تنظیم گردند. - سطح وسایل سرمایشی و گرمایشی نصب شده در اطاقها را تمیز نگهداشته و در جهت سرویس به موقع لوله ها و اتصالات دستگاهها و جلوگیری از نشتی ها اقدام لازم به عمل آید. - در و پنجره های اضافی بسته نگهداشته شده و از باز کردن و بستن مکرر انها جلوگیری شود. - درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان تا حد نیاز کاهش داده شود. - سعی گردد از کویلهای برقی حرارتی از جمله بخاری برقی و اجاق برقی تا حد امکان استفاده نشود. - برنامه ای تنظیم شودکه تاسیسات گرمایشی یاسرمایشی مرکزی درساعات اولیه بامدادروشن شده وحداقل دوساعت قبل ازخروج پرسنل وتعطیل شدن اداره خاموش شوندویاباحداقل توان کارکنند. - عملکرد فن ها به موقع بررسی شده و مورد سرویس و تعمیر قرار گیرند. - برای محیطهای کوچک به جای روشن کردن سیستم مرکزی ازتجهیزات کوچک موضعی استفاده گردد.(مثلاً کولرگازی برای خنک کردن یک یادواتاق به جای استفاده ازسیستم برودت مرکزی). - در مورد تاسیسات مرکزی از پیش گرمکن یا پیش سردکن به تناسب استفاده شود. - دو جداره کردن پنجره ها به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی بررسی و اجرا گردد. - در و پنجره های محل کار به موقع و مرتب تعمیر و درزگیری شوند. - در سیستمهای سرمایشی چنانچه دریچه هدایت نداشته باشد، نسبت به نصب آن اقدام شود. - امکان ذخیره سازی آب گرم در ساعات شب مورد بررسی قرار گیرد. - امکان نصب وسایل بازیافت حرارت مورد بررسی قرار گیرد. - احتمال استفاده از آب کندانسور به عنوان آب گرم مصرفی بررسی گردد. - در وسایل سرمایشی و گرمایشی از عایق کاری مناسبی بهره گرفته یا حداقل با ورقه آلومنیومی روکش شوند. - امکان استفاده از وسایل خنک کننده گازسوز به جای وسایل خنک کننده برقی مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 325فهرست مطالب شماره 325
×