بازدید امروز تا این لحظه 10227 بار

آخرین وضعیت طلای کثیف در کشور

به گزارش پیام ساختمان، در حال حاضر پنج نیروگاه زباله سوز در کشور فعالیت می کنند و میزان تولید زیست توده در ایران 10.5 مگاوات ثبت شده است اما طبق اعلام مسئولان این پتانسیل وجود دارد که تمام زباله های کشور را به برق تولید کرد. انرژی برق از طریق نیروگاه های مختلفی ازجمله نیروگاه های حرارتی، آبی، دریایی، خورشیدی، هسته ای و زیست توده تولید می شود. البته هم اکنون در جهان بیشتر سوخت هایی که برای تولید انرژی مورداستفاده قرار می گیرد، سوخت های فسیلی است و سوخت های فسیلی لایه های متمرکزی هستند که در کل دنیا وجود دارد، اما منابع بیوماس (زیست توده) به صورت پراکنده است و هم اکنون کارکرد اقتصادی از این منبع، منحصر به استفاده از پسماند حاصل از فرآوری تیرهای چوبی، پسماندهای غذایی و ... می شود. از سوی دیگر بیوماس انعطاف پذیرترین منبع انرژی غیرنفتی است که می تواند مستقیماً در تبدیل سوخت گازی به مایع برای تولید انرژی الکتریکی مورداستفاده قرار گیرد. هم چنین زیست توده به عنوان بزرگ ترین منبع انرژی تجدید پذیر در جهان است که در سال 1998 به میزان 14 درصد برق جهان و 18 درصد کل انرژی اولیه کشورهای دنیا را تأمین می کرد و هم اکنون نیز مهم ترین منبع انرژی در کشورهای درحال توسعه است و 35 درصد کشورهای درحال توسعه از این منبع استفاده می کنند. در خصوص مفهوم بیوماس باید گفت که این عبارت یک مفهوم کلی بوده و یکی از منابع بیوماس، ضایعات شهری است، ازاین رو در حال حاضر در ایران منابعی برای بیوماس وجود دارد که برای تولید انرژی مناسب است و این منابع طیف وسیعی از مواد هستند، ازجمله چوب سوختی جمع آوری شده از مزارع و درختستان های طبیعی و برخی محصولات کشاورزی، ضایعات کشاورزی، مایعات غذایی و ضایعات حاصل از فرآوری تیرهای چوبی، فضولات دامی، ضایعات جامد شهری و فاضلاب ها که در تولید بیوماس استفاده می شوند. در منابع بیوماس علاوه بر زباله، از فاضلاب هم می توان به عنوان منبع اولیه تولید انرژی استفاده کرد. همین زباله ها و ضایعات شهری که تولید می شود گاهی دفع آن ها از چرخه طبیعت، معضلی برای جوامع بشری بوده است. همچنین ضایعات جامد شهری که زباله ها هستند و از آن ها به عنوان طلای کثیف یاد می شود، زباله های جامدی هستند که از عملیات تجاری، اداری، خانگی و برخی صنایع به دست آمده می آید که حجم قابل توجهی از آن در زمین دفع می شود که با مدیریت صحیح این زباله ها می توان بخش زیادی از آن را در تولید سوخت و کود استفاده کرد و مقداری را بازیافت و مجدداً مورد مصرف قرارداد و یا حتی می توان گاز متان حاصل از محل دفن زباله های جامد شهری را برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد که البته در کشور ما به خاطر زیاد بودن رطوبت زباله ها که فسادپذیری را در ضایعات افزایش می دهد و این امر ارزش حرارتی حاصل را کمتر می کند. صادق زاده رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در پاسخ به این پرسش مبنی بر آخرین وضعیت تولید برق از زباله، گفت: نرخ خرید برق انرژی زیست توده 3700 ریال برای هر کیلووات ساعت است و این در حالی است که برق مشترکان کشور 700 ریال بر کیلووات ساعت فروخته می شود. به عبارت دیگر 3000 ریال برای نیروگاه های زباله سوز یارانه پرداخت می کنیم. وی بابیان این که مشکل محیط زیست و دفع بهداشتی زباله ها و همچنین جلوگیری از آلودگی های ناشی از زباله بر عهده شهرداری و محیط زیست قرار دارد، اظهار کرد: اقدام وزارت نیرو برای ارائه ی تشویق برای توسعه تجدیدپذیرها نباید این گونه قلمداد شود که شهرداری ها خود را کنار بکشند همچنین انتظار ما این است که شهرداری ها به عنوان مسئول دفع پسماند بیشتر از وزارت نیرو در این مسئله مشارکت داشته باشند. روزانه 50 هزار تن زباله در کشور تولید می شود که چنین ظرفیتی می تواند برای تولید برق به سار مناسب باشد البته لازم است که براییم مهم تمام سازمان های ذی ربط بسیج شوند تا وزارت نیرو بتواند برنامه هایی را در این راستا تدوین و اجرایی کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 325فهرست مطالب شماره 325
×