راه های توسعه ساخت و ساز بررسی شد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و جمعی از مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در جلسه ای مشترک در خصوص راه های رشد و توسعه ساخت و ساز کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

راه-های-توسعه-ساخت-و-ساز-بررسی-شد
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و جمعی از مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در جلسه ای مشترک در خصوص راه های رشد و توسعه ساخت و ساز کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش پیام ساختمان در این جلسه مشترک که با حضور محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جمعی از مدیران و معاونین ایشان و مهندس عامری، نایب رئیس اول و مهندس حق بین، نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دبیر اول و دوم و دبیر فنی این سازمان برگزار شد، محورهای ایجاد تعامل موثر و سازنده با سازمان نظام مهندسی و مهندسان کشور در قالب راه اندازی سامانه های فضای مجازی، ارتقای حوزه آموزش نظام مهندسی ساختمان در قالب آخرین مصوبات مقررات ملی ساختمان، عملیاتی کردن مصوبات مقررات ملی ساختمان، تثبیت بحث گواهینامه کیفیت مصالح ساختمانی و انتشار نتایج کارهای مشترک و ترویج مقررات ملی ساختمان و ضمانت اجرا و بومی سازی مقررات ملی ساختمان مطرح و در خصوص گسترش روابط در این حوزه ها تبادل نظر به عمل آمد. همچنین در این جلسه مقرر شد تا با توجه به شروع دوره مدیریت های جدید در مجموعه سازمان نظام مهندسی کشور و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در آینده نزدیک تفاهم نامه مشترک همکاری به منظور بسط و توسعه بیشتر همکاری های متقابل میان دو مجموعه منعقد شود. .
انتهای خبر/پ
×