تسهیلات با سود منطقی به انبوه سازان با سابقه

حدود 600 تا 700 هزار ازدواج سالانه در کشور شکل می گیرد که حداقل به همین تعداد نیز در کشور نیاز به واحد مسکونی وجود دارد.پس می توان برای ساخت این تعداد واحد مسکونی ، تسهیلات بانکی با سود منطقی در اختیار انبوه سازان با مدرک و سابقه مشخص قرار دهیم تا علاوه بر آنکه ساخت وساز مسکن رشد کند، از تقاضای مصرفی آن اطلاعات شفافی داشته باشیم.

تسهیلات-با-سود-منطقی-به-انبوه-سازان-با-سابقه
دکتر علی صادقین، مدیر تحقیق و توسعه مرکز مالی ایران، در گفتگو با پیام ساختمان گفت: حدود 600 تا 700 هزار ازدواج سالانه در کشور شکل می گیرد که حداقل به همین تعداد نیز در کشور نیاز به واحد مسکونی وجود دارد.پس می توان برای ساخت این تعداد واحد مسکونی ، تسهیلات بانکی با سود منطقی در اختیار انبوه سازان با مدرک و سابقه مشخص قرار دهیم تا علاوه بر آنکه ساخت وساز مسکن رشد کند، از تقاضای مصرفی آن اطلاعات شفافی داشته باشیم. وی درباره ارائه تسهیلات به مسکن و ایجاد رونق یا رکود در آن گفت:در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت که مسکن رشد داشته ولی رشد قیمت هر مترمربع زمین بیش از یک میلیون تومان نیست، ارائه تسهیلات می تواند رونق نسبی در بازار مسکن این شهرها ایجاد کند. صادقین ادامه داد: در شهرهای بزرگ و کلانشهر ها مقدار تسهیلات ارائه شده نمی تواند تأثیر زیادی در افزایش قدرت خرید مسکن متقاضیان داشته باشد و به رشد و رونق مسکن کمک کند .البته انتظارت و اثرات روانی را به صورت کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد. وی درباره آینده بازار مسکن گفت:با توجه به تسهیلات ارائه شده در بلندمدت در یکی دو سال آینده همچنان شاهد، رکود در بازار مسکن خواهیم بود، مگر اینکه مقدار تسهیلات بیشتر شود یا سایر پارامترهای اقتصادی تغییر کند. مدیر تحقیق و توسعه مرکز مالی ایران، با اشاره به اینکه پارامترهایی که منجر به سفته بازی در بازار مسکن می شود برای ما غیرقابل پیش بینی است ،گفت:نتایج مذاکرات و تغییرات نرخ ارز متغیرهایی است که می تواند اقتصاد را به لبه پرتگاه یا ساحل آرامش برساند. وی خاطرنشان کرد:اگر اقتصاد به سمت افزایش یا بحرانی تر کردن نرخ ارز برود مسلماً بازار مسکن رشد خواهد کرد و اگر اقتصاد به سمت بخش های مولد و کاهش تحریم های پیش برود و تعادل در بازارهای دیگر حاکم شود، شاهد کاهش حباب قیمتی در بازار مسکن خواهیم بود.
انتهای خبر/پ
×