بیمه ها از مسئولیت شانه خالی نکنند

عضو انجمن پیمانکاران استان تهران با بیان اینکه بیمه های پیمانکاری با رعایت برخی اصول برای پیمانکاران مطلوب است، گفت: در صورتی بیمه نامه ها می توانند مفید باشند که شرایط ذکر شده در بیمه نامه ها در هنگام بروز مشکل برای بیمه گذار، اجرا شود.

بیمه-ها-از-مسئولیت-شانه-خالی-نکنند
عضو انجمن پیمانکاران استان تهران با بیان اینکه بیمه های پیمانکاری با رعایت برخی اصول برای پیمانکاران مطلوب است، گفت: در صورتی بیمه نامه ها می توانند مفید باشند که شرایط ذکر شده در بیمه نامه ها در هنگام بروز مشکل برای بیمه گذار، اجرا شود. سید حسین میر نیام با بیان این مطلب، افزود: برخی از شرکت های بیمه ای با آوردن برخی کلمات در بیمه نامه از پرداخت خسارت سر باز می زنند . مثلاً در بیمه نامه عنوان می کنند که در صورت رعایت نکات ایمنی خسارت پرداخت می شود. پس از اینکه حادثه به وجود آمد همین کلمه ها را تفسیر می کنند و مثلاً عنوان می کنند که باید قطر فلان میلگرد شما بیشتر می بود یا مثلاً از فلان کلاه و دستکش استفاده می کردید، بنابراین به دلیل اینکه ایمنی را رعایت نکرده اید، خسارتی به شما تعلق نمی گیرد. وی ادامه داد: به همین منظور ما از یک مشاور بیمه ای استفاده کرده ایم تا متناسب با نیاز اعضاء با شرکت های بیمه ای قرارداد ببندیم. پیمانکارانی که می خواهند از بیمه نامه ها استفاده کنند باید آنچه را که از بیمه نامه ها می خواهند در ابتدا مشخص کنند و سپس اعلام کنند که چنانچه شرکت بیمه ای مورد نظر حاضر به پذیرفتن شرایط است، قرارداد منعقد شود. البته ممکن است قیمت های بیمه هم بالا برود ولی در هر صورت به نفع پیمانکار است. وی اضافه کرد: هیچ پیمانکاری نمی خواهد حادثه ای برای کارگاهش به وجود بیاید و بعد دنبال گرفتن خسارت برود اما باید قبول کنیم که یک سری نکات ایمنی ممکن است در طول کار توسط پیمانکار فراموش شود. فراموش کردن یک نکته ایمنی نباید باعث شانه خالی کردن بیمه از زیر بار مسئولیت شود.
انتهای خبر/پ
×