بازی رنگ و نور در طراحی نما

مرکز بین المللی آموزش های مدیریتی و بازاریابی در کشور هند با مساحت 26710 مترمربع در سال 2010ساخته شده است. در طراحی پوسته خارجی این مرکز بین المللی آموزش های مدیریتی و بازاریابی، کانسپت اصلی طراحی نما، بهره گیری از رنگ های جسورانه و شارپ برگرفته از طبیعت در پوسته خارجی و نمایان ساختمان بوده که ترکیب این رنگ ها با متریال شیشه، حجم کلی ساختمان را مانند رنگین کمانی بزرگ با پیش زمینه ای از آبی آسمان جلوه گر می کند. لایه شیشه در نما به کاررفته که پانل های ساندویچی به کاررفته بین این دولایه، حایلی میان فضای داخل و بیرون ایجاد می کند. نکته قابل توجه در طراحی این نما، به کارگیری احجام منحنی در هندسه کلی ساختمان و استفاده از همین ترکیب رنگ و شیشه در داخل ساختمان و درنتیجه ایجاد فضایی پرانرژی و متنوع است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 286فهرست مطالب شماره 286
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×