فرهنگ صنعتی سازی ایجاد شود

مشکل ما همواره این است که صنعت و دانشگاه منفک از همدیگر کار می کنند و یک حلقه ارتباط وجود ندارد.

فرهنگ-صنعتی-سازی-ایجاد-شود
گروه ساخت وساز: تقریباً تمامی کارشناسان صنعت ساختمان می دانند که سنتی سازی یعنی تخریب ثروت ملی و ایجاد مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، مصرف بی رویه سوخت و... اگر چه حدود 10 سال است که در کشور ما صنعتی سازی نقل محافل شده و بسیاری از کارکشته ها به کارگیری آن را تنها راه نجات می دانند، لکن در ساخت و سازهای سطح شهر استقبال چندانی از این ضرورت انکارناپذیر شاهد نیستیم و کماکان با نازل ترین کیفیت و بدون رعایت استاندارد، سنتی سازی یا به عبارت دیگر سرپناه سازی می کنیم. محسن تهرانی زاده، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان یکی از چهره های سرشناس علمی و تحقیقاتی منتقد سنتی سازی صنعت ساختمان است که پیام ساختمان درباره چرایی فراگیر نشدن صنعتی سازی و راهکارهای اجرایی شدن آن با وی به گفتگو پرداخته است: پیام ساختمان: به نظر شما چگونه باید صنعت ساختمان ما از سنتی سازی به صنعتی سازی گذر کند؟ اعتقاددارم که در درجه اول باید تکنولوژی های نوین را به خوبی از طریق دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یاد بگیریم و دوم اینکه به صنعت و جامعه پیمانکاران انتقال دهیم. در مراحل بعد کارگران ماهر را در این رابطه تربیت کنیم و در سطح جامعه حرفه ای فرهنگ سازی وسیعی انجام گیرد؛ بنابراین قبل از هر کاری باید زمینه های آن را فراهم کنیم. علت اینکه در شرایط حاضر در برخی جاها صنعتی انجام شد اما به ساخت و ساز های شهری تسری نیافت، این بود که وارد فرهنگ ما نشد و نتوانستیم بسترها را مهیا کنیم در برخی نقاط شهر جسته و گریخته کار هایی انجام شده است اما هنوز سقف های سنتی از جمله تیرچه و بلوک برای مردم و سازندگان ارجحیت دارد. با این وجود مشکل ما همواره این است که صنعت و دانشگاه منفک از همدیگر کار می کنند و یک حلقه ارتباط وجود ندارد. پیام ساختمان: آیا دادن یارانه و سوبسید به شرکت های دانش بنیان که ریسک استفاده از فناوری های صنعت ساختمان را می پذیرند، منطقی است؟ نباید دچار کلی گویی بشویم. هر کاری که شرکت های دانش بنیان انجام می دهند کار الزاماً خوبی نیست و حتی ممکن است به ضرر صنعت ساختمان باشد. دانش بنیان بودن کافی نیست. در گذشته شورای پژوهش های علمی کشور وجود داشت که اولویت ها را مشخص می کرد و چنانچه شرکتی در این زمینه فعالیت و به قول شما ریسک می کرد، دولت متعهد بود کمک کند. بنابراین اعتقاددارم به تناسب نیازی که جامعه دارد، دولت باید از شرکت های دانش بنیان در صنعت ساختمان کار بخواهد و متقابلاً به آنها کمک کند. پیام ساختمان: اینکه تکنولوژی های صنعتی سازی باید بومی سازی شود را تا چه اندازه قبول دارید؟ برخی از کشورها از تکنولوژی هایی استفاده می کنند که زلزله برای آنها مسئله اول و مهم ترین نیست. بنابراین بررسی و تطبیق آن با شرایط آب و هوایی و ژئوتکنیکی کشور ضروری است. صرف اینکه یک تکنولوژی صنعتی در یک کشور توسعه یافته استفاده می شود، نمی تواند قانع کننده باشد.متن کامل این گفتگو در نشریه شماره 182 پیام ساختمان به چاپ می رسد.
انتهای خبر/پ
×