بازدید امروز تا این لحظه 1036 بار

افزایش معاملات مسکن تهران

معاملات مسکن تهران در آبان ماه سال 95 با 21 درصد رشد مواجه شد. به گزارش پیام ساختمان، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال 1395، به 12.5 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.2 و 4.1 درصد افزایش را نشان می دهد. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشرشده است، نشان می دهد که در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12.5 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.2 و 4.1 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در ماه موردنظر، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44.1 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.1 درصد و 7.3 درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس این گزارش، در آبان ماه سال 95 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12459 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 4.1 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 52.2 درصدی، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال 95 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16.4 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4، 2 و 14 به ترتیب با سهم 11.6، 9.3 و 6.3 درصدی در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. درمجموع 72.9 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 10، 7، 15، 1، و 3) بوده و 12 منطقه باقی مانده 27.1 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. تغییرات قیمت مسکن در آبان ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.1 و 7.3 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9(معادل13.1 درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 8(معادل0.7 درصد) تعلق دارد. در آبان ماه سال 95 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 97.9 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 21.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 282فهرست مطالب شماره 282
×