سودی نباشد انبوه سازی وجود ندارد

: دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر با تمام کمبودهای اقتصادی ، وام هایی با بهره 4 درصد و مدت بازپرداخت طولانی برای ساخت مسکن مهر در اختیار انبوه سازان قرار داد. حال این موضوع کلاً تغییر ماهیت داده و این تشویق ها به مجازات دریافت مالیات تبدیل شده است .

سودی-نباشد-انبوه-سازی-وجود-ندارد
علی اکبر آقایی مغانجویی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب طرح مالیات بر ساخت با بیان این مطلب که من معتقدم بخش ساختمان به شدت نیازمند تشویق است، به پیام ساختمان گفت: دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر با تمام کمبودهای اقتصادی ، وام هایی با بهره 4 درصد و مدت بازپرداخت طولانی برای ساخت مسکن مهر در اختیار انبوه سازان قرار داد. حال این موضوع کلاً تغییر ماهیت داده و این تشویق ها به مجازات دریافت مالیات تبدیل شده است . نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دولت نیازمند همکاری با انبوه سازان است و اگر این تشویق ها را کنار بگذارد ، با دریافت مالیات های متعدد انبوه سازان را دلسرد می کند و انبوه سازان را وادار می کند که در عرصه ساخت وساز سرمایه گذاری نکنند زیرا فلسفه وجودی یک سرمایه گذاری اخذ سود متناسب است و اگر سودی در میان نباشد انبوه سازی نیز وجود ندارد.
انتهای خبر/پ
×