بازدید امروز تا این لحظه 30551 بار

دولت ها شناختی از مشکلات بازار مسکن ندارند

بازار مسکن در شش ماه دوم سال جاری در خوش بینانه ترین حالت به افزایش تعداد معاملات می رسد. به گزارش پیام ساختمان، خروج بخش مسکن از رکود به اجرای برنامه های درازمدت از سوی دولت و تحولات اقتصاد کلان وابسته است. شش ماه از سال 95 گذشته است و بازار مسکن هم چنان در رکود به سر می برد. در نیمه اول سال معاملات مسکن سیر صعودی نداشته است. به گفته حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، تنها در پایتخت در شش ماه اول سال شاهد رشد معاملات مسکن بوده ایم. بر اساس آمار به دست آمده، در شهریورماه 15 هزار و 372 قرارداد خریدوفروش و 19 هزار و 39 قرارداد اجاره به ثبت رسیده است. یک هزار و 632 قرارداد خریدوفروش و 61 هزار و 718 قرارداد اجاره که جمعاً 114هزار و 139 قرارداد است، در سطح کشور و 34 هزار و 830 قرارداد در تهران طی شهریورماه به ثبت رسیده است. به گفته عقبایی در شش ماه اول سال هرماه به طور نسبی شاهد افزایش حجم معاملات در تهران بودیم و این احتمال وجود دارد که رشد معاملات از پایتخت به دیگر شهرهای کشور سرایت کند اما قیمت مسکن در شش ماه آتی افزایش پیدا نمی کند. بازار مسکن تابع تحولات کلان اقتصادی بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره خروج بخش مسکن از رکود در شش ماه دوم سال جاری گفت: قیمت مسکن تا شش ماه آینده افزایش پیدا نمی کند. تا اسفندماه شاهد تحول خاصی در زمینه خروج بخش مسکن از رکود نیستیم. افزایش نقدینگی به پیچیدگی وضعیت اقتصادی دامن زده است و دولت هنوز نتوانسته بدهی اش را به پیمانکاران و بانک ها بپردازد. منابعی که دولت برای تحریک تقاضا در بازار مسکن در نظر گرفته کافی نیست. به نظر نمی رسد بخش مسکن در شش ماه دوم سال جاری تغییر کند. هر نوع تغییر در بازار مسکن منوط به بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و تنها با تحقق دستاوردهای برجام در اقتصاد کشور یا در پیش گرفتن برنامه مشخصی از سوی دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن شاهد خروج این بخش از رکود هستیم. ستاریان با اشاره به اینکه بازار مسکن از تحولات کلان اقتصاد تبعیت می کند گفت: ابزار تحول بازار مسکن در حال حاضر در دست دولت نیست. دولت نمی تواند در عرض شش ماه به رکود بازار مسکن پایان دهد. سال 95 آخرین سال از دوره تصدی گری دولت یازدهم است و بسیاری از بخش های اقتصاد به همین دلیل اعمال سیاست های خاص و تغییرات اساسی را انتظار می کشند اما ستاریان معتقد است حتی سیاست های خاص دولت در سال منتهی به انتخابات هم به خروج مسکن از رکود کمک نمی کند. ستاریان گفت: فکر نمی کنم انتخابات اثری بر بازار مسکن داشته باشد. بهبود بازار مسکن به تحقق کامل برجام یا اجرای برنامه های هدفمند و درست اقتصادی از سوی دولت وابسته است. متأسفانه دولت ها از بخش مسکن و مشکلات آن شناخت درستی ندارند درنتیجه نمی توانند راه حل های درست را برای بهبود وضعیت بازار مسکن به کار بگیرند. این راه حل ها بارها از سوی کارشناسان مسکن مطرح شده است اما دولت ها به این راهکارها توجه نکردند. با توجه به رویه دولت یازدهم در بخش مسکن افزایش قیمت مسکن در شش ماه دوم سال بعید به نظر می رسد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 273فهرست مطالب شماره 273
×