بازدید امروز تا این لحظه 6398 بار

صدور خدمات فنی و مهندسی تسهیل می شود

عضو گروه صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران درباره کاهش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به سال های گذشته گفت: سهم خدمات فنی و مهندسی در ایران نسبت به توان و پتانسیل مهندسان بسیار ناچیز است و در صورتی که خوب عمل می کردیم، می توانستیم سهم قابل توجهی در صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشور ها داشته باشیم.

صدور-خدمات-فنی-و-مهندسی-تسهیل-می-شود
محسن چمن آرا، عضو کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران: صدور خدمات فنی و مهندسی تسهیل می شود عضو گروه صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران درباره کاهش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به سال های گذشته گفت: سهم خدمات فنی و مهندسی در ایران نسبت به توان و پتانسیل مهندسان بسیار ناچیز است و در صورتی که خوب عمل می کردیم، می توانستیم سهم قابل توجهی در صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشور ها داشته باشیم. محسن چمن آرا در گفتگو با خبرنگار «پیام ساختمان»، در خصوص دلایل فعالیت ضعیف در این عرصه افزود: یکی از دلایل نقش کمرنگ بخش خصوصی در صدور خدمات فنی و مهندسی این است که دولت تمایلی در این زمینه نشان نداده است. وی با بیان اینکه الآن رویکرد دولت به سوی فعال تر شدن بخش خصوصی است، ادامه داد: خوشبختانه دولت اخیراً بحث اصلاح آیین نامه صدور خدمات را در دستور کار دارد. همچنین طی جلساتی نظرات بخش خصوصی را دریافت کرده و این بخش نیز فعال واردشده تا نواقص آیین نامه صدور خدمات فنی و مهندسی به ویژه در صدور ضمانت نامه های بانکی، پشتیبانی مالی از شرکت های صدور خدمات فنی و مهندسی برطرف شود. چمن آرا اظهار کرد: بررسی های ما نشان داده که علت موفقیت شرکت های فعال در صدور خدمات فنی مهندسی، حمایت های مالی و مذاکرات دولت ها با یکدیگر بوده است لذا سعی ما نیز این است که این بستر ها فراهم شود. در این راستا خوشبختانه تمهیداتی برای اصلاح این آیین نامه اندیشیده شده که از سوی سازمان توسعه تجارت در حال تدوین است تا به تأیید هیئت دولت برسد. او با تاکید بر اینکه باید از این پس با برنامه ریزی بهتری به دنبال افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی باشیم، بیان کرد: شناسایی بازارهای هدف و حضور در بازارهای جهانی یکی از این برنامه ریزی هاست. عضو کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران درباره تعدد متولیان صدور خدمات فنی مهندسی در کشور نیز خاطرنشان کرد: در این زمینه اگر هم افزایی وجود داشته باشد تعدد نهادهای صدور ایراد ندارد یعنی مجراهای متفاوتی برای پیگیری کار از مجراهای مشخص وارد شوند. وی افزود: ما نیز انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مشکل فعالیت در این عرصه از مسیر مشخصی صورت بگیرد. در این زمینه بهترین حالت تولی گری وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، اگر چه بدیهی است که وزارت امور خارجه نیز باید همکاری نزدیک داشته و دارای یک دید مشترک باشند. چمن آرا تاکید کرد: بدیهی است که سایر سازمان ها و نهاد ها نیز در این راستا می توانند همکاری کنند و در قالب یک گروه کامل و یک نقشه راه و روش اجرایی مشخص در عرصه صدور خدمات فنی مهندسی به فعالیت بپردازند.
انتهای خبر/پ
×