مبلمانی برای نشستن در خیابان

وجود نیمکت و صندلی در شهر و فضاهای باز بسیار ضروری است و افراد می توانند لحظه ای مکث کرده و با نشستن بر روی آن ها استراحت کنند. قرار دادن نیمکت ها در فضاهای باز شهری باید به گونه ای باشد تا آن ها با محیط مورداستفاده شان همخوانی داشته و جزئی از آن شوند. مثلاً نباید، از دیگر اجزاء فضای موجود مجزا دیده شوند. بدین ترتیب حتی وقتی مورداستفاده قرار نمی گیرند، وجودشان بی معنا و یا توخالی به نظر نمی آید. محل قرارگیری نیمکت بهترین مکان نیمکت ها، جاهایی هستند که استفاده بسیار زیادی از پیاده روها می شود. مانند محل تجمع فروشگاه ها در خیابان، ایستگاه های حمل ونقل، میدان های شهر و فضاهای مقابل موسسه های فرهنگی. اما مکان هایی که در آنجا فعالیت های کمی صورت می گیرد و همچنین نقاط مقابل اداره هایی که زود تعطیل می شوند و یا فضاهایی که از دید پنهان هستند، بدترین مکان برای نصب نیمکت می باشند. در مکان های پر رفت وآمد باید هر 60 متر، یک نیمکت گذاشته شود. نیمکت ها باید در کنار دیگر تسهیلات مانند سایه بان های ایستگاه اتوبوس، کیوسک ها، سطل زباله ها، تلفن های عمومی و غیره، قرار گیرند. همچنین باید به گونه ای چیده شوند که در برابر باد محفوظ بمانند و یا به کاربر اجازه دهند که در سایه بنشیند و یا بتوانند زیر نور آفتاب باشند. نیمکت ها باید با مسیر پیاده رو، فاصله 50 تا 60 سانتی متری داشته باشند و درجایی که حداکثر 4 درصد شیب داشته باشند، نصب شوند و اگر چنین شیبی وجود نداشت، باید برای نیمکت موردنظر سطح مناسب ایجاد کرد. نیمکت های باید به گونه ای قرار بگیرند، که وقتی مردم روی آن ها می نشینند، بتوانند با یکدیگر به راحتی در تعامل باشند و البته نباید کاملاً روبه روی هم قرار بگیرند، مگر اینکه در زمین های مخصوص مسابقات ورزشی قرارگرفته باشند. زیرا معمولاً مردم دوست ندارند، با غریبه ها تماس چشمی مستقیم داشته باشند. بهتر است نیمکت ها با زاویه 90 تا 120 درجه کنار یکدیگر چیده شوند. در این صورت کاربر درعین حال که تنهایی خود را حفظ می کند، اگر بخواهد می تواند با فرد دیگری نیز گفتگو کند. طراحی نیمکت در طراحی نیمکت ها، توجه به آسایش کاربر بیش از هر چیزی اهمیت دارد. اما مقدار راحتی آن بسته به محیط مورداستفاده تعیین می شود. مثلاً در خیابانی که مردم برای خرید می آیند، از نیمکت ها به مدت کمی استفاده می کنند، بنابراین خیلی راحت ساختن آن چندان ضروری نیست. اما نیمکت موجود در پارک و فضاهای سبز، جایی که ممکن است مردم بیشتر وقت روزشان را در آنجا سپری کنند، بهتر است راحت و دلپذیر باشند. از طرفی ظاهر نیمکت نیز مهم است. طراحی نیمکت باید با محیط اطراف آن همخوانی داشته باشد. وقتی ظاهر نیمکتی زیبا باشد، مردم نسبت به آن بیشتر احساس مسئولیت می کنند، به ویژه اگر آن نیمکت مقابل فروشگاه ها قرار داشته باشد. زیرا مالکان آن فروشگاه ها نیز نسبت به نگهداری و حفظ این مبلمان تلاش می کنند. نیمکت ها و صندلی هایی که پشتی و دسته دارند، برای افراد مسن بسیار مناسب اند. افراد ناتوان برای اینکه افراد ناتوان نیز بتوانند از این نیمکت ها بهترین استفاده را ببرند، باید آن ها به گونه ای در محل قرار گیرند که فضای کافی برای نگهداری صندلی های چرخ دارشان و یا چوب دستی شان وجود داشته باشد. همچنین ارتفاع آن ها باید در حدود 75/0 تا 90/0 متر باشد. نیمکت های زیبا در فضاهای باز نیمکتی شبیه دندانه های زیپ * این نیمکت که در فضایی پر رفت وآمد قرارگرفته می تواند موجب تعامل آسان بین افرادی شود که روی آن لحظه ای می نشینند. * تلفیق نور و نیمکت * نیمکت هایی برای داشتن لحظات خوب و تشویق مردم به کتاب خوانی. * این نیمکت ها باوجوداینکه طراحی بسیار ساده دارند، اما توانسته اند ظاهر زیبایی به محیط بدهند. * این نیمکت نیز به کاربر اجازه می دهد با حرکت دادن دستش، رنگ های از جنس نور آن را تغییر دهد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 272فهرست مطالب شماره 272
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×