تغییر زمان برگزاری همایش مدیریت شهری؛ شبکه دانشی شهرداری ها

همایش «مدیریت شهری؛ شبکه دانشی شهرداری ها» که قرار بود روز های 30 و 31 اردیبهشت ماه جاری برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.

تغییر-زمان-برگزاری-همایش-مدیریت-شهری-شبکه-دانشی-شهرداری-ها
همایش «مدیریت شهری؛ شبکه دانشی شهرداری ها» که قرار بود روز های 30 و 31 اردیبهشت ماه جاری برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد. به گزارش پیام ساختمان، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف زمان برگزاری این همایش را به تیرماه موکول کرده است. لازم به ذکر است این همایش باهدف معرفی و تشکیل شبکه دانشی شهرداری ها، انتقال دانش و اطلاعات به منظور حمایت از رشد و بهبود عملکرد شهرداری ها، تقدیر از تجارب موفق شهرداری ها و شناسایی مدل های برتر و خلاقانه، استقرار سیستم های علمی ارزیابی و نظارت و مستندسازی و تدوین تجربیات برتر شهرداری ها برگزار می شود.
انتهای خبر/پ
×