تهویه طبیعی و بازی نور

لطفا هر سه عکس کار شود یکی دیگر از نامزدهای جایزه آقاخان، مسجد بیت رئوف در داکا، بنگلادش است. این بنا در سال 2012و با طراحی مارینا تبسم ساخته شده است. سیستم تهویه طبیعی و بازی نور در این مسجد محلی آن را به مکانی روحانی و سرشار از معنویت تبدیل کرده است. کارفرما به دنبال یک زندگی سخت و از دست دادن همسر و بستگان نزدیک، بخشی از زمین خود را برای ساخت یک مسجد اهدا کرد. به دنبال آن یک سازه موقتی برپا شد. پس از مرگ وی، نوه معمارش شروع به جمع آوری منابع مالی برای اتمام ساخت مسجد کرد. او کارفرما و سازنده مسجد بود. بودجه مسجد توسط ساکنان محلی تأمین شد و اکنون به عنوان محل عبادت آن ها استفاده می شود. این مسجد در یکی از متراکم ترین محله های شهر داکا واقع شده است. ساختمان با زاویه 13 درجه نسبت به جهت قبله ساخته شده است، این انحراف زاویه با چرخش قسمت میانی حجم ساختمان اصلاح شده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 268فهرست مطالب شماره 268
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×