بازدید امروز تا این لحظه 12572 بار

معرفی دال مجوف با استفاده ازقالب های مکعبی

;دال مجوف به سقف هایی اتلاق می شود که در آن قسمتی از مقطع دال بتنی که تاثیری در تحمل تنش های خمشی و برشی ایجادشده درسقف ندارد، حذف می گردد و مقطع بتنی باقیمانده که وزن کمتری نسبت به مقطع کامل بتنی دارد وظیفه تحمل تنش های داخلی را داشته و از سختی لازم نیز جهت کنترل خیز سقف برخوردار است. ;با این اوصاف به طور مثال سقف های تیرچه و بلوک نیز نوعی دال مجوف هستند که اولاٌ سطح مقطع سقف شکل است و ثانیاٌ عملکرد دال نیز یکطرفه می باشد. همچنین سقف های T به صورت مجموعه ای از تیرهای دال مجوف حبابی که شکل قالب استفاده گردیده در زیر سقف به صورت مجموعه ای از برآمدگی هایی است که در نهایت عملکرد دال پس از بتن ریزی به صورت تیرهای T شکل دوطرفه عمل می نماید نیز نوعی دال مجوف دو طرفه می باشد. دال مجوف با استفاده از قالب های ماندگار ;استفاده از سیستم های دال مجوف با قالب های ماندگار به سال 1950 میلادی باز می گردد در این نوع سیستم سقف، مجوف سازی توسط استقرار قالب های پلاستیکی در جان دال و به صورت ماندگار انجام می پذیرد و سطح زیرین و فوقانی دال به صورت کاملاٌ مسطح می باشد . یا به اصطلاح ساده تر قالب های ماندگار در جان دال مجوف مدفون می گردد. استفاده از این نوع دال علاوه بر آنکه موجب کاهش وزن سقف می گردد این امکان را به مقطع دال می دهد که با افزایش اندازه قالب های ماندگار عمق موثر مقطع بدون افزایش وزن دال ، افزایش یافته و به تبع آن مقاومت و سختی دال نیز به ترتیب با توان دو و توان سه افزایش یابد، که این امر موجب می گردد توان سقف ها را با دهانه های بلند و بدون استفاده تکنولوژی خاص ( کابل و کشیدگی ) اجرا نمود ، ضمنا قالب بندی زیر سقف به جهت آنکه سطح زیرین دال به صورت کاملا تراز و صاف بوده؛ سریع تر انجام می پذیرد و نیاز به اجرای تیر های نشیمنگاهی و تیرک های میانی نیز از بین می رود . ;استفاده از قالب های ماندگار معمولی علاوه بر مزایای فوق الذکر ؛ معایبی را نیز به همراه داشت از جمله این معایب می توان به عدم ارتباط صحیح بین دو سطح زیرین و رویه دال اشاره نمود، در واقع این قالب ها سقف را به دو دال بالا و دال پایین تقسیم نموده بدون آنکه ارتباط برشی صحیحی بین دو دال پیش بینی شده باشد ;نقصان مهم بعدی در این دال افزایش اثر خزش می باشد . بدین ترتیب که به دلیل جداسازی بین دال بالا و پایین سقف ، عمق دال فشاری نسبت به حالت توپر کاهش یافته و اثرات خزشی در این دال بیشتر می گردد .بنابراین استفاده از این دال ها در اکثر مواقع با محدودیت دهانه توسط مراجع ذیصلاح مجاز دانسته می شود . ul سیستم دال مجوف بااستفاده از قالب های توخالی مکعبی ماندگار ;در این نوع سیستم که به سیستم U-Boot نیز مشهور می باشد ، حجم های پرکننده به صورت مکعبی طراحی گردیده و ابعاد و فاصله حجم ها از یکدیگر به نحویست که در نهایت مقطع سقف به صورت I شکل می گیرد بنابراین سیستم سقف از حالت دو دال تخت از هم گسسته تبدیل به سقف با تیرچه های I شکل دوطرفه می شود و تمامی مشکلات مربوط به دال های مجوف از جمله برش ، خزش جمع شدگی بر طرف می گردد، لذا هیچگونه محدودیت دهانه ای برای این سیستم وجود نخواهد داشت. تیرچه های I شکل می بایست تمامی ضوابط مربوط به ابعاد ، خمش و برش یکطرفه آیین نامه های طراحی را اقناع نموده تا بتواند عملکردی صحیح داشته باشد . ;با وجود مزایای فراوان این سیستم نسبت به سایر سیستم های دال مجوف ایرادات تکنیکی و اجرایی نیز در این حجم ها مشاهده می گردید که در ذیل به آن اشاره می کنیم: ul ابعاد حجم های U-Boot معمولا 52*52 می باشد که باعث می شود بتن در زیر حجم خوب حرکت نکرده و سقف معمولا دارای چندین حفره باشد. زیر حجم ها به صورت باز بوده که این امر موجب می شود بتن داخل فضای حجم گردیده و سقف سنگین تر شود . اتصال حجم ها به یکدیگر توسط قطعه اتصال انجام می پذیرد که به کرات مشاهده گردیده این قطعات در حین بتن ریزی در اثر فشار پمپاژ بتن از حجم جدا گردیده واین امر باعث حرکت احجام از محل استقرار خود می شود . سیستم دال مجوف بااستفاده از قالب های توخالی مکعبی ماندگار اصلاح شده ;این نوع سیستم که به سیستم U-Boot Modified نیز مشهور می باشدضمن آنکه تمامی مزایای سیستم U-Boot من جمله سیستم تیرچه ای دوطرفه I شکل ، عدم داشتن محدودیت دهانه و عدم مشکلات خزشی و جمع شدگی دال را دارا می باشد ، معایب تکنیکی و اجرایی سیستم U-Boot نیز در این سیستم به شرح ذیل برطرف گردیده است : ul ابعاد احجام Modified U-Boot ، 30*30 بوده که موجب می شود بتن بسیار روانتر در زیر احجام حرکت نموده و سقف فاقد حفره گردد حجم ها به صورت کاملا بسته تولید می گردد و مشکل ورود بتن به حجم ها برطرف گردیده است . اتصال احجام به یکدیگر به صورت نر و ماده بر روی حجم تعبیه گردیده و امکان جداشدن احجام در حین بتن ریزی از بین می رود . الزامات فنی، نحوه و اساس محاسبات ul محاسبات برای خمش و خیز این سقف ها هم توسط برنامه SAFE انجام شده و هم به صورت دستی و بر اساس آیین نامه ACI-318-08 انجام می پذیرد و بحرانی ترین حالت برای طراحی سقف انتخاب می گردد . جهت محاسبات دستی برای خمش و خیز سقف ، لنگر های طراحی برای دال های تخت به روش تحلیل مستقیم و یا روش قاب معادل محاسبه گردیده و اینرسی دال سقف در وسط دهانه برای هر تیرچه I شکل نیز بدست می آید . در محل اتصال دال به ستون می بایست اثرات خمشی ناشی از لنگر های نامتعادل کننده را بر اساس آیین نامه ACI-318-08 نیز در نظر گرفت ، ضمنا می توان از کمک لنگر مقاوم خمشی کلاهک های برشی در طراحی خمشی دال بهره جست . کنترل برش یکطرفه در این دال ها کاملا مانند تیرها انجام می پذیرد در کنترل برش دوطرفه سوراخ کننده در این دال ها باید اثرات برشی ناشی از لنگر های نامتعادل کننده در محیط نزدیک ستون و یا دیوار و برش در ناحیه بحرانی خاص که با توجه به شکل کلاهک های برشی بدست می آید را به طور توامان در نظر گرفت . طراحی کلاهک های برشی بر اساس آیین نامه ACI-318-08 انجام می پذیرد . در طراحی لرزه ای سقف کنترل دو نکته دارای اهمیت حیاتی است: اولا درجه صلبیت دیافراگم سقف باید بر اساس آیین نامه 2800 باید محاسبه گردد . شایان ذکر است به دلیل استفاده از سیستم باربری جانبی دیوارهای برشی و تمرکز نیروی برشی سقف در محل اتصال دیوارها ، دیافراگم سقف باید به صورت صلب کامل باشد ثانیا با توجه به عملکرد صحیح لرزه ای در زمینه انتقال نیروی برشی زلزله از دیافراگم سقف به عناصر باربر جانبی باید در دیافراگم، عناصر جمع کننده (Collector) و عناصر لبه (Chord) پیش بینی شود. در مورد اجرای سقف نیز موارد ذیل حتما باید در نظر گرفته شوند : اعمال خیز منفی مناسب قبل از اجرای بتن ریزی سقف که متناسب با دهانه ها در نقشه های اجرایی ذکر می گردد . چیدمان و زمان باز نمودن پایه های اطمینان در زیر سقف پس از باز نمودن قالب بندی زیر سقف می بایست بر اساس آیین نامه ACI-318-08 و با نظر ناظر عالیه انجام پذیرد . ارائه دهنده مقاله: شرکت آرمه گستر ; /p
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 261فهرست مطالب شماره 261
×