بازدید امروز تا این لحظه 7219 بار

مهلت استفاده از اوراق تسهیلات مسکن هر ماه در چه روزی به پایان می رسد

مهلت استفاده از اوراق تسهیلات مسکن هر ماه در چه روزی به پایان می رسد؟ بر اساس مقررات بانک مسکن، مهلت استفاده از اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن 2 سال از تاریخ انتشار (قید شده روی برگه) است و پس اتمام مهلت مقرر، استفاده یا نقل و انتقال آن به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. بر این اساس، مهلت استفاده از اوراق هر ماه در روز پانزدهم و همزمان با متوقف شدن نماد معاملاتی آن در فرابورس ایران به پایان می رسد. برای نمونه، در حال حاضر مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/04/1393 در نماد معاملاتی تسه9304، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/04/1395 به اتمام می رسد. بنابراین، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز سه شنبه 15 تیرماه متوقف خواهد شد. حتما در هنگام خرید اوراق، تاریخ انتشار آن و همچنین زمانی که قرار است از تسهیلات استفاده کنید را مد نظر قرار دهید.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 260فهرست مطالب شماره 260
×