سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن برای هر متقاضی

سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن برای هر متقاضی چند ورقه است؟ اوراق تسهیلات مسکن به منظور استفاده متقاضیان تسهیلات خرید مسکن طراحی شده است؛ بنابراین، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی آبان 1394(تسه9408) و بعد از آنکه به صورت همزمان با اوراق گواهی صادره در نمادهای معاملاتی مهر 94 (تسه9407) و قبل از آن خریداری می شوند، محدودیت سقف خرید مجموعا به میزان حداکثر 140 ورقه (برابر با 700 میلیون ریال به میزان سقف تسهیلات مسکن) برای هر کد معاملاتی است. ایجاد این محدودیت در جهت حفظ ثبات در بازار نقل و انتقال این اوراق و جلوگیری از معاملات مازاد و با اهداف سودجویانه بوده و در نهایت به نفع مصرف کنندگان واقعی اوراق تسه است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 259فهرست مطالب شماره 259
×