بازدید امروز تا این لحظه 30802 بار

چشم انداز رشد اقتصادی ایران

بانک جهانی در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی خود، با تصحیح منفی 1.4 درصدی، رشد GD ایران در سال 2016 را معادل 4.4 درصد پیش بینی کرد، اما در عین حال لغو تحریم ها علیه ایران عامل اصلی رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2016 برشمرد. به گزارش بانک جهانی، این نهاد بین المللی پیش بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 از 2.9 درصد به 2.4 درصد کاهش داد. این جابجایی ناشی از رشد ضعیف در اقتصادهای توسعه یافته، قیمت های پایین کالاهای اساسی، ضعف در مبادلات تجاری و کاهش جریان های سرمایه بوده است. بر اساس آخرین به روزرسانی گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی، بازارهای نوظهور صادرکننده کالاهای اساسی و اقتصادهای توسعه یافته در تلاش برای وفق دادن خود با قیمت های پایین نفت و دیگر کالاهای اساسی هستند و این موضوع 40 درصد از تصحیح نزولی به حساب می آید. پیش بینی شده است رشد اقتصادی در این کشورها در سال جاری تنها 0.4 درصد افزایش یابد که نسبت به پیش بینی رشد 1.2 درصدی چشم انداز ماه ژانویه افتی محسوس را نشان می دهد. جیم یانگ کیم، رئیس بانک جهانی تأکید می کند که رشد کند تا چه حد برای کشورهایی مهم است که از سیاست هایی پیروی می کنند تا رشد اقتصادی را تقویت کرده و شرایط زندگی را بهبود بخشند. رشد اقتصادی همچنان به عنوان مهم ترین عامل کاهش فقر محسوب می شود و به همین دلیل است که ما نگران این هستیم که در کشورهای درحال توسعه صادرکننده کالاهای اساسی به دلیل قیمت های پایین کالاها رشد اقتصادی کند شود. بانک جهانی در گزارش خود همچنین پیش بینی کرده که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه در سال 2016 معادل 2.9 درصد باشد. این در حالی است که این میزان 1.1 درصد کمتر از رشد پیش بینی شده در چشم انداز ماه ژانویه بوده و این تعدیل نزولی به دلیل کاهش قیمت متوسط نفت در سال جاری و رسیدن آن به 41 دلار برای هر بشکه بوده است. عامل اصلی بهبود نسبی رشد منطقه در سال 2016، بهبود قدرتمند جمهوری اسلامی ایران پس از لغو تحریم ها در ماه ژانویه بوده است. پیش بینی شده با رشد قیمت متوسط نفت در سال 2017، رشد اقتصادی منطقه در سال 2017 به 3.5 درصد برسد. در سال 2016، لیبی با پیش بینی رشد 14 درصدی بیشترین رشد و کویت با پیش بینی رشد GD معادل 1.3 درصد کمترین رشد اقتصادی منطقه را از نظر بانک جهانی خواهند داشت. بانک جهانی در گزارش خود همچنین رشد GD ایران را در سال 2016 معادل 4.4 درصد پیش بینی کرده که نسبت به چشم انداز قبلی این بانک در ماه ژانویه 1.4 درصد کاهش داشته است. همچنین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال های 2017 و 2018 به ترتیب 4.9 درصد و 4.7 درصد بوده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 257فهرست مطالب شماره 257
×