بازدید امروز تا این لحظه 1333 بار

مطالبه مهندسان؛ عبور یا توقف

با در پیش بودن هر انتخاباتی اعم از صنفی یا ملی آن، مهم ترین اولویت برای جامعه هدف، مطالبه محوری است؛ به زبان ساده تر در پیگیری درخواست های معوقه یا انجام نشده یک صنف و یک جامعه، معمولا این انتظار وجود دارد که افراد منتخب توان پاسخگویی به مشکلات و مطالبات صنف و جامعه موردنظر را داشته باشند، نه آنکه پس از تکیه زدن بر قدرت، وارد باندهای سیاسی و صنفی شوند. خبرنگار پیام ساختمان در آستانه برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفتگویی با شهریار مشیری، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، دکتری معماری و شهرسازی همچنین رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان با موضوع بررسی عملکرد شش دوره پیشین و وظایف و اختیارات شورای مرکزی داشته است. شورای مرکزی مدافع حقوق حرفه مندان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان معتقد است: عملکرد دوره پنجم و ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان می توانست بهتر از اینها باشد. شهریار مشیری گفت: در چهار دوره اول آقای مهندس غرضی به عنوان رئیس آن، به لحاظ سیاسی دارای شخصیت مستقلی بوده و وابستگی به دولت نداشت و تمام تلاش خود را برای حفظ استقلال شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی بدون حاشیه سیاسی انجام داد. انصافا ریاست ایشان جزء دوره های طلایی بوده که دیگر تکرار نخواهد شد. وی ادامه داد: اما در دوره پنجم با توجه به اینکه رئیس دولت وقت آقای احمدی نژاد سعی داشت همه نهادها همسو با خود و به صورت دولتی باشند، علاوه بر آن انتخاب شورای مرکزی هم در اختیار وزیر بود، بعضا فراتر از 64 نفر اعضای انتخابی جزء اعضای اصلی قرار می گرفت؛ بنابراین ترکیب اعضای شورای مرکزی توأم با سیاسی کاری و همسو با دولت تشکیل شد. رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان گفت: هرچند آقای هاشمی رئیس شورا نیز اقدامات بسیاری انجام داد اما در راستای تقویت سیاست های دولت بود و در واقع نقدی به عملکرد وزارت راه و شهرسازی نداشت. اما برعکس آقای غرضی به عنوان حافظ منافع سازمان های نظام مهندسی به وزارتخانه نقد هم وارد می کرد. مشیری افزود: اما آقای هاشمی، رئیس شورای مرکزی وقت توانست به واسطه نفوذ خود، ساختمانی مستقل از وزارت راه و شهرسازی بگیرد، هرچند می توانست با توجه به رابطه خود با دولت منفعت بیشتری نصیب سازمان های نظام مهندسی کند. وی با بیان اینکه در دوره ششم آقای مهندس ترکان هم همسو با دولت و مشاور ارشد رئیس جمهور است اما به اندازه آقای هاشمی از پیکر دولت به نفع سازمان استفاده نکرده است، افزود: حتی در دفاع از حقوق حرفه ای نظام های مهندسی هم هیچ نقد و انتقادی به دولت نکرد. حال آنکه می توانست از دولت استفاده بهینه تری انجام دهد ولی درمجموع شورای مرکزی فعلی و استان ها بدون تنش و آرام فعالیت کردند، هرچند به عقیده من سازمان های نظام مهندسی در تصویب آیین نامه های اخیر مورد بی مهری قرار گرفتند و حدود اختیارات آنها تضعیف شد، حال آنکه می توانست با نفوذ فعلی آقای مهندس ترکان اختیارات نظام های مهندسی بیشتر شود. ترکان از معضل مهندسان عبور کرد رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان در ادامه گفت: به عنوان نمونه در خصوص اشتغال حرفه ای برای مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار که از اهمیت زیادی برخوردار است، وی می توانست قدمی بردارد اما هیچ اقدامی صورت نداد. حتی پیشنهاد دادم که پروانه اشتغال حرفه ای به کسانی داده شود که هیچ جا شاغل نیستند یعنی کسانی که در ادارات و نهادها شاغل هستند نبایستی پروانه اشتغال حرفه ای داشته باشند، دوم کسانی که هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی می شوند در خلال دوره هیأت مدیره شان حق اشتغال حرفه ای نداشته باشند تا از هر گونه مشکل جلوگیری شود. مشیری افزود: آقای مهندس ترکان می توانست از وزارت راه و شهرسازی این موضوع را بخواهد، 400 هزار مهندس عضو نظام مهندسی هستند و باید برای آنها اشتغال زایی شود. این شدنی نیست که مهندسی که پروانه اشتغال به کار دارد عضو نظام مهندسی هم باشد و اشتغال حرفه ای هم بکند درحالی که در استخدام دولت، نهادها و ارگان هاست. این موضوع کوچکی نیست که شورای مرکزی سازمان و مهندس ترکان از کنار آن رد شوند. می بایست در دفاع از اشتغال مهندسان کار بزرگی انجام می دادند و با استفاده از نفوذ خود در دولت این موضوع را سامان می دادند که متأسفانه انجام نشد. به عقیده من از دولت به نفع شورای مرکزی هیچ استفاده ای نکرد. کاندیدای شورای مرکزی از چهره های متنفذ وی در پاسخ به این پرسش که آیا لزوما رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باید یک چهره سیاسی باشد، پاسخ داد: با توجه به پشت سر گذاشتن تجربیات 6 دوره از شورا، من افراد سیاسی را در رأس شورای مرکزی به صلاح نمی دانم. اما بهتر است ترکیب کاندیداهای شورای مرکزی از چهره های متنفذ باشند، یعنی سیاسی، اجرایی و فنی به این دلیل که وزن شورا سنگین تر شده و در پایتخت و کل استان های کشور نفوذ داشته باشند. مهندسان هم باید در استان ها به افراد متنفذ رأی بدهند تا سازمان های نظام مهندسی ارتقا یابند، در غیر این صورت شورا تنها به برگزاری جلسات ختم خواهد شد و نفعی در بر نخواهد داشت. به اعتقاد رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان، این روال کشور ماست که حتی اگر یک تشکل بخواهد روبه جلو حرکت کند باید از افراد شاخص و متنفذ کمک بگیرد. اما رئیس شورای مرکزی باید یک فرد غیرسیاسی باشد که تنها به امور اجرایی و فنی بپردازد و به دنبال سیاسی کاری نباشد. مشیری در خصوص اولویت دغدغه کاندیداها برای ورود به شورای مرکزی گفت: اول حفظ و تقویت جایگاه های سازمان های نظام مهندسی، دوم توزیع عادلانه کار و ایجاد اشتغال و سوم الزام به اجرای مقررات ملی ساختمان در تمام ساخت وسازهای کشور چه دولتی و چه خصوصی، تأکید می کنم نه فقط خصوصی و این ایراد قانون است که نیاز به اصلاح دارد، نظارت مهندس باید شامل همه ساختمان ها شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 257فهرست مطالب شماره 257
×