بازدید امروز تا این لحظه 11699 بار

غفوری سرپرست عمران پردیس شد

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران امیرکبیر به عنوان سرپرست شرکت عمران پردیس منصوب شد. سه روز پس از استعفای حسین رجب صلاحی مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس و پس از رایزنی های فراوان، معاون وزیر راه و شهرسازی سعید غفوری را به عنوان سرپرست شرکت عمران پردیس منصوب کرد. طی سه سال اخیر چهارمین بار است که شرکت عمران پردیس دستخوش تغییرات مدیریتی می شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 257فهرست مطالب شماره 257
×