مشاهده لحظه ای قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن

از چه طریقی می توان قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) را به صورت لحظه ای مشاهده کرد؟ قیمت اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن مانند قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضای روزانه، نوسان می کند و هر روز در سایت فرابورس ایران www.ifb.ir بخش دیده بان بازار، قابل مشاهده است. توضیح اینکه این اوراق با توجه به زمان انتشار ماهیانه، در بیش از 20 نماد معاملاتی به صورت روزانه خرید و فروش می شود و قیمت اوراق منتشر شده در هر ماه با توجه به مهلت باقی مانده تا انقضای اوراق (که عموما طبق مقررات بانک مسکن 2 سال است) متفاوت است. در واقع، اوراقی که زمان انقضای آن نزدیک است با کاهش تقاضا مواجه شده و قیمت آنها به پایین ترین سطح ممکن کاهش می یابد، در حالی که اوراق مربوط به ماهی که در آن قرار داریم و ماه های اخیر به دلیل تقاضای بالا، عموما با افزایش مواجه می شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 257فهرست مطالب شماره 257
×