بازدید امروز تا این لحظه 1053 بار

وزارت راه و شهرسازی به رأی اعضا احترام بگذارد

عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور با بیان اینکه اعتبارنامه های اعضای شورای مرکزی به مدت سه سال اعتبار دارند، گفت: دی ماه سال 1394 وزارت راه و شهرسازی مصمم شد که آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی را تهیه کند. از نقاط بارز این آیین نامه این بود که رؤسای سازمان های نظام کاردانی استان ها نمی توانند رئیس شورای مرکزی باشند. مهدی مؤذن در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب افزود: در همان زمان اصرار کردیم بر اینکه هنوز ما به آن بلوغ کاری خاص مانند سازمان نظام مهندسی که افراد برجسته ای در رأس کار باشند و تجارب مدیریتی داشته باشند، نرسیده ایم اما به هرحال این امر پذیرفته نشد. حتی ما گفتیم شورا نوپاست و اجازه بدهید که یک دوره به شیوه قبل اداره شود که دفتر تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی قبول نکرد. وی ادامه داد: علیرغم تجارب ارزنده ای که برخی از دوستان شورای مرکزی داشتند، نتوانستند در انتخابات شرکت کنند؛ بنابراین ضمن احترامی که برای تمامی دوستان شرکت کننده در انتخابات قائلم اما شرکت کنندگان تجارب مدیریتی لازم را ندارند و به هرحال می توانیم امیدوار باشیم که وزارت راه و شهرسازی برای انتخاب ما ارزش قائل باشند و کسی که اکثریت مطلق آرا را کسب کرده و مورد وثوق بقیه بوده، انتخاب شود. نباید با این موضوع سلیقه ای برخورد شود. عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور با بیان اینکه امیدواریم اعضای شورای مرکزی از تجارب همدیگر استفاده کنند و صرفا به خاطر یک عنوان تجربیات دیگران را نادیده نگیرند، اظهار داشت: جا دارد از نقطه نظرات مثبت وزیر راه و شهرسازی نسبت به توانمندی کاردان ها تشکر کنیم اما موضوع حائز اهمیت این است که ظرف حدود سه سال اخیر دو کار صورت گرفته است. یکی انتخابات هیأت مدیره استان ها و دیگری انتخابات شورای مرکزی و غیر از این دو مورد اتفاقی جدید نیفتاده است. مؤذن خاطرنشان کرد: در دولت پیشین علیرغم جلسات سنگین کارشناسی تصمیم گرفته شد که کاردان های فنی در حوزه های محدود تری بتوانند نظارت کنند و این توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد اما جناب آقای هاشمی که همزمان مسئولیت ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ریاست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت و از قدرت بالاتری برخوردار بود، این ابلاغیه را وتو کرد. ما قربانی چنین اتفاقاتی هستیم. امروز همین شخص باید به وجدان خودش در برابر این تصمیم که منجر به مهندس شدن 50 درصد کاردان ها شد، پاسخگو باشند. وی ادامه داد: وقتی که قرار شد کاردان از پروانه اشتغال استفاده نکند، نظارت و اجرا هم نکند راهی جز مهندس شدن ندارد تا نهایتا در برابر 60 هزار کاردان فنی 360 هزار مهندس داشته باشیم؛ یعنی یک کاردان در برابر 6 مهندس و این یعنی واژگونی هرم نیروی انسانی. به هر حال امیدواریم اگر یک انتخابات برگزار شده فکر نکنند که تمام کار ها حل شده است. راه زیادی تا تحقق اهداف قانون باقی مانده است و امیدواریم این افتخار نصیب مسئولان کنونی وزارت راه و شهرسازی شود. عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی در مورد توانایی مالی سازمان های نظام کاردانی اظهار داشت: در همین استان تهران پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل سازمان معمولا به تعویق می افتد چراکه تاکنون یک نفر کاردان فنی توسط سازمان نظام کاردانی استان تهران به کار گرفته نشده است و به همین دلیل انگیزه ای برای پرداخت حق عضویت ندارند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 257فهرست مطالب شماره 257
×