بازدید امروز تا این لحظه 3208 بار

نظام های کاردانی دستورالعمل را اجرا نمی کنند

سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور و رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گیلان گفت: در دوره های گذشته شورای مرکزی اعضا و رؤسا زحمات زیادی کشیده اند و نباید این زحمات را نادیده بگیریم. احمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان اینکه اعضای شورای مرکزی روی هیچکدام از سه نفر معرفی شده برای پست ریاست تاکید ندارند، اظهار داشت: هر سه این دوستان اصلح هستند و توانایی بالایی دارند و در سازمان های استانی خودشان هم پست های حساسی دارند. البته شورای مرکزی با اداره استان ها متفاوت است و باید متوجه این وظیفه خطیر باشند. وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که آیا وزارت راه و شهرسازی قول مساعدی برای بهبود وضعیت اشتغال کاردان ها داده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی قولی نمی تواند بدهد. چون این اتفاق با توانمندی اعضا باید صورت بگیرد. متاسفانه بسیاری از سازمان های ما دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی را به صورت جامع اجرا نمی کنند و وقتی که در شورای مرکزی بررسی می کنیم، معلوم می شود که توانمندی های لازم از سوی کاردان ها نیست. سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشورادامه داد: ما هیچگونه اختلافی با نظام مهندسی نداریم و دو عضو همراستا هستیم و باید تعامل داشته باشیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 257فهرست مطالب شماره 257
×