رونق و رکود مسکن منوط به توافقات ژنو

اگر توافقات درخشان باشد، مردم جامعه سرمایه گذاری در خرید،و ساخت وساز مسکن را به سود خود می دانند

رونق-و-رکود-مسکن-منوط-به-توافقات-ژنو
صباح زنگنه، مشاور بین الملل اتاق بازرگانی ایران در مورد این سؤال پیام ساختمان که به نظر شما آیا توافقات ژنو 1+5 در اکتبر می تواند بر مسکن93 موثر باشد گفت: بحث مسکن تابع فاکتورهای مالی و پولی است البته فاکتورهایی مانند افزایش جمعیت،گرایش به شهر، مهاجرت و البته آینده نگری افراد جامعه نیز بسیار مهم است؛ وی ادامه داد:اگر یک جامعه احساس اطمینان از آینده داشته باشد، می تواند قدم های بزرگی بردارد؛ در بحث اطمینان،آرامش سیاسی حرف اول را می زند اگر روابط یک کشور با کشورهای مجاور خود باثبات تر باشد، جامعه باثبات بیشتری به سمت رونق وضعیت مالی خود می رود، اگر توافقات درخشان باشد، مردم جامعه سرمایه گذاری در خرید،و ساخت وساز مسکن را به سود خود می دانند . این استاد دانشگاه افزود: امیدهای خوبی برای توافقات وجود دارد که این توافقات می تواند در افزایش ساخت وساز، و جذب سرمایه های خارجی در امر مسکن برای ایران داشته باشد . وی در تحلیل توافقات مثبت ژنو بر مسکن گفت: این توافقات می تواند به دو قسمت تقسیم شود: قسمت اول آن در 5 و6 ماه اول سال یعنی از فروردین تا شهریور مطمئناً ثبات قیمتی خواهیم داشت و افزایشی نخواهیم دید، اما از نیمه دوم بازار با کاهش قیمت و رونق روبرو خواهد شد که این نشان از بهبود وضعیت مسکن دارد، البته همه این تحلیل ها منوط به توافق های فی مابین است .
انتهای خبر/پ
×