مهلت نقل و انتقال هبه و استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن

مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن چه قدر است؟ با توجه به اعلام برخی از دارندگان این اوراق که ظرف مهلت مقرر نسبت به تشکیل پرونده و استفاده از این اوراق یا فروش آن اقدام نکرده اند، به اطلاع می رساند؛ همان گونه که قبلا نیز در اطلاعیه های فرابورس ایران اعلام شده بود، مدت اعتبار این اوراق از تاریخ صدور آن، که در متن گواهینامه نقل و انتقال و سپرده گذاری تحت عنوان امتیاز تسهیلات مسکن (ماه)(سال) مثلا (تسه 9408) قید شده است، حداکثر 2 سال است و این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره 6 ماهه قابل تمدید است. بانک مسکن تاکنون در چارچوب اختیارات قانونی و به صورت موردی، نسبت به تمدید مدت اعتبار برخی از این اوراق اقدام کرده است اما طبق اطلاعات دریافتی از باتک مسکن، این بانک در حال حاضر هیچ گونه برنامه ای برای تمدید مهلت اوراق موجود، ندارد. لازم به ذکر است که نماد معاملاتی هر سری از اوراق، یک ماه قبل از سررسید نهایی اعلام شده توسط بانک مسکن، در فرابورس متوقف شده و دارندگان اوراق ظرف یک ماه آخر صرفا می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن و در چارچوب مقررات نسبت به اخذ تسهیلات مسکن اقدام کنند. فرابورس ایران برای جلوگیری از متضرر شدن دارندگان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تسه به واسطه ابطال این اوراق در سررسید، مهلت استفاده از اوراق و توقف نماد این اوراق را به طور مرتب از طریق اطلاعیه در وب سایت فرابورس ایران اطلاع رسانی می کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 255فهرست مطالب شماره 255
×