اوراق حق تقدم امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

اوراق حق تقدم امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن چه تفاوتی با سایر تسهیلات مسکن دارد؟ مهم ترین تفاوت این اوراق با وام مسکن سرعت روند کار در صاحب خانه شدن است. افرادی که برای خرید مسکن عجله دارند و فرصتی چند ساله برای سپرده کردن سرمایه خود در بانک ندارند، می توانند با خرید این اوراق از طریق کارگزاری های عضو فرابورس ایران در سراسر کشور، امتیاز وام 400 تا 600 میلیون ریالی را با توجه به محل سکونت خود خریداری کرده و با ارائه آن به شعب بانک مسکن ظرف 15 تا 20 روز وام را دریافت کنند. در واقع با این روش، دیگر لازم نیست پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند و ماه ها انتظار دریافت وام را بکشند. در عوض متقاضیان، هزینه این انتظار را با خرید اوراق حق تقدم پرداخت می کنند که این راه، مسیری کوتاه تر برای خانه دار شدن است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 254فهرست مطالب شماره 254
×