بازدید امروز تا این لحظه 11227 بار

هدررفت 115 میلیارد مترمکعب از منابع آب کشور

معاون آب وخاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 115 میلیارد مترمکعب از منابع آب استاتیک کشور را مصرف کرده ایم، گفت: جبران این حجم از آب در بهترین حالت به 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد. علیمراد اکبری گفت: روش های قدیمی در بهره برداری از منابع کشور باید به طور کامل فراموش شود و سیاست گذاران، برنامه ریزان، مشاوران، پیمانکاران و متخصصان باید در این مسیر یاریگر باشند. وی افزود: سیاست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای توسعه روش های آبیاری میکرو با رعایت کلیه پارامترهای فنی و مهندسی و استفاده از ماشین های آبیاری و سیستم های کم فشار و در نهایت سیستم های روباز قرار دارد. معاون آب وخاک وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه مناقشه آب در کشور جدی است، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در این حوزه بسیار پیچیده شده به همین دلیل یک شورای تخصصی در سطح وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده و تاکنون نیز تصمیمات خوبی اتخاذ کرده که وزیر کشاورزی نیز از آن حمایت کرده است. اکبری از اهمیت مدیریت منابع آب در کشور گفت و اعلام کرد: شاه بیت تمامی اقدامات ما مسأله ای است به نام بهره وری و در این مسیر بهره وری آب نقش محوری دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بهره وری باید در سه سطح حوزه های آبریز، مزرعه و گیاه صورت بگیرد تا پس از آن نتایج مورد نظر حاصل شود. این مسئول به توضیح بهره وری در حوزه آبریز پرداخت و گفت: از جمله اقداماتی که در این زمینه می توان انجام داد؛ برنامه ریزی برای تحویل سریع آب، اتخاذ بهترین شیوه برای پیش بینی میان مدت و کوتاه مدت تغییرات آب و هوایی و مبارزه با توزیع نامناسب فصلی آب است. اکبری همچنین اضافه کرد: تحقیقات نشان می دهد بارندگی ها در 10 سال گذشته بین 0 تا 12 میلی متر حجم داشته اند؛ این میزان بارش در هر بار اگر مدیریت نشود از دسترس خارج می شود. وی افزود: بارندگی های کنونی به محل توزیع ریشه در باغ نمی رسد؛ بنابراین اگر الگوی متناسب با این میزان بارندگی را در کشور تعریف نکنیم با مشکل مواجه می شویم. معاون وزیر کشاورزی ادامه داد: بهره وری در سطح مزرعه نیز می تواند از طریق اجرای بهترین روش آبیاری، الگوی کشت متناسب با اقلیم، اجرای شبکه های فرعی زهکشی، بهترین روش کاشت، استفاده از مالچ، حداقل خاک ورزی، کشت نشایی و استفاده از دانش روز در مزرعه صورت بگیرد. اکبری با تأکید بر اهمیت بهره وری در سطح گیاه به عنوان سومین سطح بهره وری در کشاورزی کشور اعلام کرد: بهبود ژنتیکی، بهبود جوانه زدن، کنترل تاریخ کشت، افزایش شاخص های برداشت، هرس کردن مناسب و استفاده از ارقام مقاوم از جمله این راه هاست. وی در ادامه افزود: هیچ کدام از این کارها به تنهایی و از عهده یک سازمان برنمی آید و به یک کار گروهی و همفکری کشوری نیازمند است. معاون آب وخاک وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی اشاره و تصریح کرد: متأسفانه تاکنون 115 میلیارد مترمکعب از ذخایر آب استاتیک کشور را ازدست داده ایم و این لزوم توجه به طرح تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی را بیش ازپیش گوشزد می کند. اکبری یادآور شد: اگر در این طرح بتوانیم سالانه در مصرف 11 میلیارد مترمکعب از آب های زیرزمینی صرفه جویی کنیم طی 10 تا 15 سال آینده این حجم از آب های ازدست رفته جبران خواهد شد. وی به اهمیت انسداد چاه های غیرمجاز در کشور اشاره و تصریح کرد: وزارت نیرو اعلام کرد که در سال گذشته 7هزار چاه غیرمجاز را مسدود کرده است؛ اگر این آمار درست باشد اگر چه کار بزرگی صورت نگرفته است ولی درهرحال تأثیر زیادی در مدیریت آب خواهد داشت. معاون آب وخاک وزیر جهاد کشاورزی در پایان اعلام کرد: حمایت از نصب کنتورهای حجمی و واگذاری مدیریت شبکه ها به بخش خصوصی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 253فهرست مطالب شماره 253
×