دانستنی های آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی که در نیمه های اول و دوم هر سال برگزار می شود، از موضوعاتی است که امروزه بیشتر مهندسان کشورمان را به بازآموزی معلومات مهندسی طبق آخرین ویرایش از مباحث 21گانه مقررات ملی ساختمان وادار می کند. هر مهندس برای ورود به دنیای حرفه ای و جذاب مهندسی لازم است ابتدا آزمون ورود به حرفه را بگذراند تا پس از اخذ نتیجه به دست آمده از این آزمون حد نصاب قبولی جهت دریافت پروانه اشتغال به کار را کسب و بتواند پایه 3 مهندسی خود را دریافت کند. جای امیدواری است چراکه شاید همین الزام شرکت در آزمون بتواند انگیزه ای قوی باشد که باعث شود مهندسانمان اندکی جدی تر مباحث مقررات ملی ساختمان که استفاده از آن الزامی است را مطالعه کنند. این آزمون چیزی مشابه آزمون فارغ التحصیلان رشته حقوق برای دریافت پروانه وکالت از کانون وکلا و فارغ التحصیلان پزشکی برای دریافت پروانه پزشکی از نظام پزشکی است. با توجه به نزدیکی آزمون ورود به حرفه مهندسان که در 30 بهمن سال جاری به طور هماهنگ در سراسر استان های کشور برگزار می شود، این مهم ما را بر آن داشت تا با محمدحامد مسیح تهرانی، کارشناس حوزه مهندسی، درباره آزمون ورود به پایه که این روزها همه آن را با نام آزمون نظام مهندسی می شناسند به گفتگو بنشینم. پیام ساختمان: لطفا در ابتدا توضیحی درباره آزمون نظام مهندسی بدهید؟ آزمون نظام مهندسی برای رشته های هفتگانه؛ معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی نقشه برداری و ترافیک از سال 92 هر سال به صورت دوبار در نیمه اول و دوم سال برگزار می گردد. آزمون نظام مهندسی ویژگی های منحصربه فرد و بی نظیری دارد که تقریبا در هیچ یک از آزمون های کشور مثل آن موجود نیست از مهم ترین ویژگی های آن می توان به جزوه باز بودن آن اشاره کرد که مهندسین به غیراز لپ تاپ، موبایل، تبلت و همه مدل کتاب و جزوه را می توانند با خود سر آزمون ببرند. دیگر نکته حائز اهمیت درباره آزمون این است که به هیچ وجه رقابتی نیست و داوطلبین اگر فقط به 50 درصد سؤالات پاسخ صحیح بدهند می توانند در این آزمون قبول شوند و مهندس پایه سه سازمان تلقی می شوند. اما می توان گفت؛ این نکات باعث نمی شود که آزمون نظام مهندسی را ساده و بی ارزش برشمرد. این آزمون بسیار سخت و پیچیده است و با این نکات نیز باز هم از سختی آن کاسته نمی شود. پیام ساختمان: کیفیت برگزاری آزمون های سازمان نظام مهندسی را چگونه ارزیابی می کنید؟ سازمان سنجش متولی و مجری آزمون نظام مهندسی است که طبیعتا چون این امر زیر نظر این سازمان انجام می شود از کیفیت خوب و مطلوبی برخوردار بوده و طبق استانداردهای آزمون های کنکور سراسری طراحی شده و تمامی پاسخ نامه ها کامپیوتری تصحیح می شود. چه میزان سؤالات آزمون نظام مهندسی با استاندارهای جهانی مطابقت دارد؟ تقریبا تمام آزمون ها طبق استانداردهای جهانی برگزار می شود، اما انتقادی که در این امر وارد است کتاب هایی که به عنوان مباحث به ما معرفی شده حاوی مطالب تکراری است و موجب سردرگمی مهندس ها در آزمون، اجرا و پروژه ها شده که این امر مستلزم بازبینی مجدد است. پیام ساختمان: هدف از برگزاری آزمون نظام مهندسی چیست؟ هدف از برگزاری این آزمون از فیلتر گذراندن مهندسین در حرفه کاری خودشان است چراکه پس از گذراندن 3 سال کار در حرفه خود، فرد می بایست وارد بازار حرفه ای شود و حق امضا دریافت نماید که این موضوع باعث می شود؛ بار حقوقی برای مهندسین و احساس مسئولیت به وجود آورد. پیام ساختمان: مزایا و معایب برگزاری این آزمون ها چیست؟ سؤالاتی که در این آزمون مطرح می شود با سیستم تدریس ما مغایرت داشته چراکه کتاب های مقررات 22 گانه ملی ساختمان آن چیزی نبوده که در دانشگاه ها تدریس می شود و این امر بعد از سه سال تمامی این گزینه ها در آزمون نظام مهندسی مهم می شود و باید تعاملی بین تدریس، تحصیل و آیین نامه سازمان نظام مهندسی برقرار شود که این موضوع بزرگ ترین معایب این آزمون است. پیام ساختمان: شما به عنوان یک کارشناس آیا آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه مهندسان را کافی می دانید؟ قطعا این آزمون به تنهایی کافی نیست و مهندسان می بایست بیشتر به فکر باشند به طوری که فقط رضایت کارفرما برایشان مطرح نباشد و سعی کنند استانداردها و قوانین را به خوبی رعایت کنند. پیام ساختمان: در مدرک ها عنوانی به نام درجه یا پایه یک، دو و سه دیده می شود، آیا این رده بندی سابقه تجربی لازم و قابل قبول و شرایط خاصی را نیاز دارد؟ بله؛ من قطعا با درجه ها یا پایه در سازمان یا اکثر مجموعه های سازمانی موافقم به دلیل اینکه تجربه در همه چیز حرف اول را می زند واضح است یک مهندس که تازه سه سال فارغ التحصیل شده توان علمی و عملی برای نظارت یک برج یا یک مجموعه بزرگ درمانی یا آموزشی را ندارد، به علاوه تجربه، مهندسین در بحث ارتقای پایه هر بار می بایست در کلاس های آموزشی بسیار سنگین شرکت کنند تا بتوانند از پایه سه به پایه دو و از دو به یک برسند. پیام ساختمان: نحوه محاسبه سنوات لازم مهندسان در این آزمون به چه صورت است؟ حداﻗﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از ﺗﺎریﺦ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼیﻠی در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ؛ کارشناسی 3 سال، کارشناسی ارشد 2 سال و دکترا 1 سال است و ﺳﻨﻮات ﮐﺎرداﻧی ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ ﻏیﺮ از رﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮان (ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت) و ﻣﻌﻤﺎری (ﻃﺮاﺣی)، در ﺻﻮرت ﻫﻢ رﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ آزﻣﻮن، از ﺗﺎریﺦ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧی ﺗﺎ زﻣﺎن اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻣﻬﻨﺪﺳی به ازای ﻫﺮ5 ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ یﮏ ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﻣﻬﻨﺪﺳی اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (ﺳﻨﻮات ﮐﻤﺘﺮ از 5 ﺳﺎل به تناسب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می شود). در ﺻﻮرت ﻫﻢ رﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮدن، ﺳﻨﻮات ﮐﺎرداﻧی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳی نیست؛ به عنوان مثال ﺳﻨﻮات ﮐﺎرداﻧی رﺷﺘﻪ نقشه برداری قابل محاسبه ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻋﻤﺮان و ﺳﻨﻮات ﮐﺎرداﻧی رﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮان قابل محاسبه ﺑﺮای آزﻣﻮن نقشه برداری ﻧیﺴﺖ. پیام ساختمان: اعتبار قبولی در کلیه آزمون های مهندسی، کاردانی و تجربی چند سال است؟ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻮﻟی در تمامی آزمون های ﻣﻬﻨﺪﺳی، ﮐﺎرداﻧی و ﺗﺠﺮﺑی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 ﺳﺎل از ﺗﺎریﺦ آزﻣﻮن است؛ بنابراین ﺿﺮوری اﺳﺖ قبول شدگان در آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻬﻠﺖ تعیین شده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل به کار ﻣﻬﻨﺪﺳی ﺧﻮد اﻗﺪام کنند. پیام ساختمان: حد نصاب قبولی در آزمون های ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی چند درصد است؟ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟی ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧی ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺖ می کنند ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﮐﺴﺎﻧی ﮐﻪ در هیچ یک از آزمون های بخش های ﺗﺴﺘی ﻋﻤﻮﻣی، ﺗﺨﺼﺼی و ﺟﺰﺋیﺎت اﺟﺮایی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن سال های ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻓﻘیﺖ نداشته اند 50% است و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟی ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎﻧی ﮐﻪ دارای ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟی دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻨﻬﺎ در یﮑی از بخش های ﺗﺴﺘی ﻗﺒﻞ اﻋﻢ از ﻋﻤﻮﻣی، ﺗﺨﺼﺼی و ﺟﺰﺋیﺎت اﺟﺮاﺋی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ 37/5% است. حدنصاب ﻗﺒﻮﻟی ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎﻧی ﮐﻪ دارای ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟی دارای اﻋﺘﺒﺎر در دو ﻣﻮرد از بخش های ﺗﺴﺘی ﻗﺒﻞ به شرح اﻋﻢ از ﻋﻤﻮﻣی، ﺗﺨﺼﺼی و ﺟﺰﺋیﺎت اﺟﺮاﺋی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻌﺎدل 25%است و ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری (ﻃﺮاﺣی) 50% است. پیام ساختمان: کسب صلاحیت های نظارت، طراحی و اجرا در رشته معماری و عمران به چه صورت است؟ آیا می شود با یک آزمون صلاحیت های فوق را دریافت کرد؟ ثبت نام آزﻣﻮن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری در صلاحیت های ﻧﻈﺎرت، ﻃﺮاﺣی و اﺟﺮا در رشته معماری و عمران به صورت ﻣﺠﺰا ﺻﻮرت می پذیرد، ﺑﺪیﻦ ﻣﻌﻨی ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿیﺎن رشته های ﻣﺬﮐﻮر درصورتی که ﻣﺘﻘﺎﺿی ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻼﺣیﺖ ﻧﻈﺎرت، ﻃﺮاﺣی و اﺟﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر در آزﻣﻮن ثبت نام ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 240فهرست مطالب شماره 240
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×