آخوندی قانون ساماندهی مسکن را اجرا کند

در آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است که مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی راه اندازی و در استان ها باید سازمان اجاره داری درست شود و دولت کمک کند. در تمام دنیا مسکن استیجاری توسط شهرداری ها و بخش های غیردولتی ایجاد می شود. بنابراین وظیفه دولت است که قانون ساماندهی را مو به مو اجرا کند و تمام حمایت های مالیاتی، بیمه ای را در جریان درست بیندازد و مجلس هم نظارت کند.

آخوندی-قانون-ساماندهی-مسکن-را-اجرا-کند
گروه ساخت وساز: عضو سابق هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: بر اساس قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که در سال 1387 ابلاغ شده است، قرار بود دولت در بخش هایی نظیر بافت های فرسوده، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بخش استیجاری ، فناوری های نوین و مسکن روستایی فعالیت کند. سید مجید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان خاطرنشان کرد: آقای آخوندی عنوان کرده که تا چهار دولت آینده باید مشکلات مسکن مهر را به دوش بکشند و جالب است مجلس شورای اسلامی که باید در همان زمان به عملکرد دولت قبلی نظارت می کرد تا کار به اینجا نکشد، در حال حاضر به فکر استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم افتاده است. چرا که جاده فلان شهر درست نشده است. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان کرمانشاه در رابطه با طرح مسکن اجتماعی هم گفت: آقای آخوندی را تحت فشار گذاشته اند که جایگزینی برای طرح مسکن مهر ارائه کند، درصورتی که ما قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را داریم که اگر اجرایی شود، بسیاری از مشکلات هم در بخش اجاره و هم مالکیت حل می شود چرا نمایندگان مجلس از آقای وزیر نمی خواهند آن را اجرایی کند و به دنبال جانشین مسکن مهر هستند؟ مسکن اجتماعی جزیی از قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن است. نیک نژاد اضافه کرد: در آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است که مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی راه اندازی و در استان ها باید سازمان اجاره داری درست شود و دولت کمک کند. در تمام دنیا مسکن استیجاری توسط شهرداری ها و بخش های غیردولتی ایجاد می شود. بنابراین وظیفه دولت است که قانون ساماندهی را مو به مو اجرا کند و تمام حمایت های مالیاتی، بیمه ای را در جریان درست بیندازد و مجلس هم نظارت کند.
انتهای خبر/پ
×