واکنش مثبت مسئولان به کمپین ممنوعیت چندشغله ها

کمپین کشوری حمایت از نامه رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان که با اظهارنظرهای مهندسان در قالب یک پرونده خبری صدای جامعه مهندسی کشور در مخالفت با صدور پروانه اشتغال برای کارکنان با اشتغال تمام وقت دولتی در شماره پیشین نشریه منتشر شد، این بار با اظهارنظرهای مسئولان، مجلس شورای اسلامی و کارشناسان داغ تر شد. به گزارش پیام ساختمان، مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی ترین متولی به این کمپین واکنش نشان داد. منوچهر شیبانی اصل در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان، در واکنش مثبت به این اقدام مهندسان، گفت: تأکید بر اشتغال تمام وقت مهندسان و کاردان ها در ساخت وسازهای روستایی و شهری به صورت یک حرفه، بحث کاملا منطقی و صحیحی است. منوچهر شیبانی اصل افزود: من هم به عنوان یک مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان از پیشنهاد فعالیت یک مهندس حرفه ای دارای پروانه اشتغال به کار به صورت تمام وقت استقبال می کنم. وی با بیان اینکه این فرایند نیاز به اصلاح قانون دارد، اظهار داشت: باید دو شرط در این اصلاح قانونی در نظر گرفته شود، یکی آنکه این پیشنهاد در متن قانون آورده شود که مهندسان و کاردان های شاغل در بخش های دولتی از اخذ پروانه اشتغال به کار منع شوند. و شرط دوم آنکه، مهندسان و کاردان های منع شده از اخذ پروانه اشتغال به کار، همانند پزشکانی که حق محرومیت از مطب دریافت می کنند، از یک منابع مالی برای آنان حق محرومیت از پروانه اشتغال به کار در نظر گرفته شود. شیبانی اصل گفت: به این ترتیب با موقعیت جدیدی مواجه نشویم که ارگان های دولتی و شهرداری ها از حضور مهندسان خالی شده و همگی در چارچوب پروانه اشتغال به کار فعالیت کنند، بلکه توازن و تعادلی در این راستا برقرار شود. وی با بیان اینکه انجام این اصلاحات قانونی از حیطه آیین نامه هیئت وزیران و شیوه نامه های وزارتخانه ای خارج است، تصریح کرد: در مجموع این نوع پیشنهادها نیازمند اصلاح قانون است و باید توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود. مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای تأکید کرد: قطعا این درخواست مهندسان به عنوان یک پیشنهاد مطلوب را می توان در بحث بازنگری قانون مدنظر قرار داد، البته لازم است دو شرط عنوان شده در کنار هم پیش بینی شود و امیدواریم طی پیشنهاد های آتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود و به نتیجه برسد. تشدید مجازات برای هیئت مدیره متخلف مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای همچنین در خصوص اعتراض مهندسان نسبت به توزیع نابرابر کار و استفاده برخی از رانت برای اخذ سهمیه بیشتر، گفت: این موضوع بزرگ ترین اصلاحی است که وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری آن است. وی افزود: برچیده شدن ارجاع کار نظارت در ادامه مسئله اصلاح و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و با عنوان جدید آیین نامه کنترل ساختمان مطرح می شود که از ماده 30 تا 35 قانون را شامل می شود و در شیوه نامه ماده 33 هم مستتر است. به گفته شیبانی اصل، در کنار بحث اصلاحات ساختاری این موضوع، اصلاحات دیگری را سال گذشته طی بخش نامه معاونت محترم مسکن و ساختمان صادر شد و در آن بر رعایت صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان، تأکید شده است. وی تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره ها خود باید الگوی رعایت اخلاق و قوانین در سازمان نظام مهندسی ساختمان باشند، بازرسان و اعضای شورای انتظامی نیز به همین نحو و اگر تخلف یا سوءاستفاده ای از موقعیت شغلی خود انجام دهند، تخلف انتظامی محسوب می شود. مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در ادامه افزود: در اصلاحیه آیین نامه قانون پیش بینی شده که محکومیت انجام تخلفات توسط اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی با تشدید مجازات همراه شود، درهرحال این نوع تخلفات به هر شکلی، قابل رسیدگی در شورای انتظامی استان مربوطه هست و تاکنون نیز شورای انتظامی به محکومیت افراد متخلف رأی داده است. فساد گسترده در نظام توزیع کار مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای با بیان اینکه توزیع کار در هیچ حرفه ای وجود ندارد و این سیستم برگرفته از اندیشه های سوسیالیستی و کمونیستی است، گفت: امور مهندسی باید در یک فضای رقابتی، سالم، صحیح و برمبنای کیفیت و اخلاق مهندسی انجام بگیرد. شیبانی اصل افزود: رقابت نه برمبنای کاهش قیمت، بلکه بر اساس کیفیت ارائه خدمات، تعهدات مهندس، اخلاق مهندسی است. همه نظام های توزیعی توأم با توزیع ناعادلانه و فساد کاری گسترده است. وی با طرح این پرسش که آیا می توان در حرفه پزشکی برای انتخاب جراح از طریق سازمان نظام پزشکی اقدام کرد، توضیح داد: این بحث هم جنبه عمومی دارد، اگر ناظر باید توسط نظام مهندسی انتخاب شود چرا مالک باید پول آن را بپردازد، سازمان نظام مهندسی منابع مالی آن را پیش بینی کند و بازرس بفرستد. به گفته وی این موضوع تداخل مسئله است، نقش مهندس ناظر و بازرس در قوانین ما قاطی شده است. مهندس ناظر پول خود را از مالک می گیرد، خود ناظر را نظام مهندسی انتخاب می کند و گزارش خود را به شهرداری ارائه می کند، طبیعتا این تضاد بین فرایند و انجام کار، نتیجه بخش نخواهد بود. مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای تصریح کرد: به دلیل آنکه شیوه ارجاع کار به طرز صحیحی امکان پذیر نیست، برخی از استان ها تا الان عملیاتی نکرده اند، در استان هایی هم که اجرا شده با اشکالات بسیاری همراه بوده است. شیبانی اصل با اشاره به اینکه طبیعی است که در هر نظام توزیعی حق بسیاری از افراد ضایع می شود، افزود: در قانون هم پیش بینی نشده بود که نظام مهندسی که یک نهاد حرفه ای است به جای آنکه برای اعتلای حرفه مهندسی تلاش کند تبدیل به یک بنگاه اقتصادی توسعه کار شود. انتخابات گروه های تخصصی مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در اشاره به انتقادات برخی مهندسان نسبت به منع حضور مهندسان پایه 3 در انتخابات گروه های تخصصی، گفت: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در باب انتخاب هیئت رئیسه گروه های تخصصی، به منظور گسترش همکاری های حرفه ای، جلب مشارکت اعضا، کارشناسی دقیق تر و مسائل ویژه هر یک از رشته های تخصصی، مگر شخصی که پروانه اشتغال ندارد، می تواند در مسائل تخصصی افراد دارای پروانه اشتغال نظر دهد. شیبانی اصل افزود: در تمام نهادهای حرفه ای دنیا گروه ها و کمیته های تخصصی از صاحبنظران آن حرفه تشکیل می شود نه افرادی که به تازگی فارغ التحصیل یا عضو سازمان شده و هنوز به الفبای مسائل این حرفه آشنا نیستند چه برسد به مهندسانی که به مسائل ویژه و کارشناسی دقیق تر و تخصصی تر آشنایی ندارند. وی ادامه داد: بنابراین حتما اعضای گروه های تخصصی باید در بالاترین سطح از نظر دانش حرفه ای و از نظر مهارت ها، سوابق و کارکرد حرفه ای باشند و این یک اصل مسلم در تمام دنیاست. مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای معتقد است: علت اینکه هیئت ریسه گروه های تخصصی سازمان های نظام مهندسی تاکنون موفق به منسجم کردن گروه های تخصصی نشده و جایگاه واقعی آنها را پیدا نکرده اند و غالبا هم در طول این سال ها منشأ اثر و تصمیم سازی های مناسب نبوده اند، این است که این اصل بسیار مهم در نهادها نادیده گرفته شده است. وی اظهار داشت: وزارتخانه تصمیم دارد با اصلاح آیین نامه ها، سازمان نظام مهندسی را از نظر اجرا به جایگاه واقعی خود برساند و طبیعتا تمام صاحب نظران این حرفه هم بدیهیات این موضوع را قبول دارند و مهندسان جوان هم باید بپذیرند که برای انجام مسئولیت های مهم باید تجربه کسب کنند و زمانی از حضورشان از حرفه بگذرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 238فهرست مطالب شماره 238
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×