بازدید امروز تا این لحظه 6498 بار

سازمان مالیاتی دستش را در لانه زنبور کرد

رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی و مشاور کنونی وزیر اقتصاد گفت: این سازمان دستش را در لانه زنبورکرده و برخی از فشارها به دلیل شفاف سازی است. علی عسکری افزود: سازمان امور مالیاتی با ایجاد پایگاه اطلاعاتی اقتصادی حدود 2 میلیون و 600 هزار رکورد اطلاعاتی از داخل و 19میلیون رکورد از بیرون دریافت می کند؛ برخی از فشارها به این سازمان به دلیل دریافت اطلاعات است. وی ادامه داد: از زمانی که رئیس سازمان امور مالیاتی شدم تاکنون(6 سال)، درآمدهای مالیاتی روند رو به رشدی داشته به گونه ای که این رقم از 18 هزار میلیارد تومان به 74 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. وی درباره مالیات های مستقیم و غیرمستقیم گفت: مالیات های مستقیم از 6 سال گذشته که 73 درصد بوده امروز به 83 درصد رسیده و مالیات های غیرمستقیم نیز از 59 درصد به 49 درصد افزایش یافته است. عسکری با بیان اینکه دغدغه های زیادی در داخل و خارج سازمان داشته ام، گفت: بسیاری از فرآیندهای امور مالیاتی را به صورت الکترونیکی فعال کردیم تا جوابگوی نظام مالیاتی باشد. در این مدت پس از سه سال، اصلاح قانون مالیاتی به مجلس رفت و برای برطرف کردن مسائل مالیاتی بخش زیادی از آن را در مجلس مطرح کردیم که به نتیجه رسید. معاون سابق وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نهایی شده است، خاطرنشان کرد: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح خواهد شد. همچنین لایحه استفاده از صندوق فروش نیز در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی می شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 235فهرست مطالب شماره 235
×