بازدید امروز تا این لحظه 5973 بار

روزی 4.5 نفر در کار می میرند

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با بیان اینکه بخش ساختمان و صنعت بالاترین میزان حوادث شغلی را دارند، گفت: مرگ ومیر ناشی از شغل در روز از 5.5 نفر به 4.5 نفر کاهش یافت. محمد اصابتی گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 92 روزانه به طور میانگین 5.5 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را در کشور ازدست داده اند که این رقم در سال 93 به روزانه 5 نفر کاهش یافته و در شش ماه نخست امسال به 4.5 نفر رسید. مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: حوادث ناشی از کار در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 18.5 درصد کاهش یافته است. در بررسی های صورت گرفته، حوادث ناشی از کار شش ماهه اول امسال در 16 استان کشور کاهش داشته، در شش استان ثابت و بدون تغییر بوده و در 9 استان نیز با افزایش همراه بوده است. وی ادامه داد: در استان مرکزی با شمار زیادی کارگاه دارای کد تأمین اجتماعی و 300 هزار کارگر، حوادث ناشی از کار در شش ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 46 درصد کاهش یافته است. بااین حال، بیماری های ناشی از کار 6 برابر حوادث ناشی از کار است که باید موردتوجه جدی قرار گیرد. این مقام مسئول در وزارت کار گفت: با نگاهی به آمارهای سال 82 مشخص می شود که 32 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به ساختمان بوده و 45 درصد مربوط به بخش صنعت، اما این آمارها جابه جاشده و حوادث مربوط به ساختمان به بیش از 45 درصد و صنعت به زیر 32 درصد رسیده است. مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه بیان داشت: 65 درصد حوادث منجر به فوت در ساختمان ها ناشی از سقوط آزاد و سقوط اشیاء است. حوادث ناشی از کار هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل می کند که کاهش این حوادث توجه به امور پیشگیرانه را طلب می کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 235فهرست مطالب شماره 235
×