بازدید امروز تا این لحظه 6729 بار

ضرورت ساماندهی حاشیه نشینی

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم رسیدگی دولت به مناطق محروم حاشیه نشین، تصریح کرد: بهتر است از سوی دولت به ساکنان محروم واجد شرایط این مناطق در صورت امکان در شهرها زمین یا مسکن واگذار شود؛ البته اگر از ابتدا زمینه رفاه افراد فراهم می شد پدیده حاشیه نشینی به شیوه امروزی در کشور ظهور و بروز پیدا نمی کرد. این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: به نظر می رسد هزینه های سنگینی که شهرداری ها در قالب عوارض از شهروندان اخذ می کنند باعث ساخت و سازهای غیرقانونی از سوی افراد محروم جامعه شده است؛ البته برخی از حاشیه نشینان از تخلفات و ضوابط ساختمانی آگاهی لازم و کافی مناسبی ندارند که لازم است در این خصوص اطلاع رسانی مناسبی صورت گیرد. ارائه خدمات رفاهی به حاشیه نشینان وی ارائه خدمات رفاهی مناسب را به مناطق حاشیه نشین لازم دانست و ادامه داد: شهرداری ها و وزرات کشور باید با هدفمند کردن ساخت و سازها، افزایش امنیت در حاشیه شهرها و همچنین اجرای خدمات رفاهی و شهری مانند احداث راه های فرعی و جاده سازی، پارک، مدرسه و مسجد وضعیت حاشیه نشینان را بهبود بخشند. نماینده مردم خرم آباد و دوره درمجلس نهم، بر ضرورت مدیریت حاشیه نشینی در کشور تاکید کرد وگفت: باید در کنار مدیریت حاشیه نشینی با ارائه راهکارهای اجرایی مناسب مانند جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، تشویق حاشیه نشینان در جهت احداث ساختمان سازی طبق ضوابط شهرسازی و ارائه بسته های تشویقی مناسب و مجوزهای آسان تخلفات ساختمانی را در این مناطق کاهش داد. عبدی ارائه تسهیلات ارزان قیمت را به ساکنان محروم حاشیه نشین برای سهولت در ساختمان سازی لازم دانست و افزود: اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معاف از مالیات و همچنین عدم اخذ عوارض ساختمان سازی در بهبود وضعیت ساکنان محروم این مناطق ضروری است. نبود نظارت کافی بر مناطق حاشیه نشین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، با انتقاد از نبود نظارت کافی بر مناطق حاشیه نشین، تصریح کرد: در پی عدم نظارت متولیان بر مناطق حاشیه نشین، ساکنالن این مناطق چون توان پرداخت هزینه و عوارض شهری را ندارند به صورت غیرقانونی دست به ساخت و ساز غیرقانونی می زنند. وی یادآور شد: در حالی که کشورهای دنیا با ارائه خدمات به مناطق حاشیه نشین و ساماندهی این مناطق به وضعیت حاشیه نشینی سروسامان داده اند ولی متاسفانه در کشور ما نه تنها توجهی به این امر نمی شود بلکه ساکنان این مناطق در فقر کامل به سر می برند. نماینده مردم خرم آباد و دوره درمجلس شورای اسلامی، سوء مدیریت را در پیدایش حاشیه نشینی موثر خواند و گفت: اگر دولت ها اقدامات جدی و موثری را در کاهش معضل حاشیه نشینی و همچنین رفع فقر اقتصادی و اجتماعی در کشور داشتند در حال حاضر معضل حاشیه نشینی در کشور شیوع پیدا نمی کرد. عبدی ارائه راهکارهای مناسب و دائمی را از سوی مسئولان برای رفع حاشیه نشینی در کشور ضروری خواند و تصریح کرد: متاسفانه تاکنون برنامه ریزی مناسبی برای کاهش یا رفع معضل حاشیه نشینی از سوی متولیان صورت نگرفته در حالی که اگر برنامه اصولی و عملی از سوی متولیان ارائه می شد در حال حاضر شاهد رشد حاشیه نشینی در کشور نبودیم. این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: برای رفع پدیده حاشیه نشینی در کشور باید به جای توجه به معلول، علت ها را بررسی کرد و با برنامه ریزی جامع، منسجم و علمی برای رفع آن تلاش کرد؛ زمانی پدیده حاشیه نشینی در کشور برطرف می شود که راهکارهای دائمی و علمی جایگزین راهکارها و برنامه ریزی های مقطعی و کوتاه مدت شود. وی با تاکید بر اینکه برای کاهش تخلفات ساختمانی باید قبل از ساخت بنا از ساخت آن جلوگیری شود، گفت: برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در مناطق حاشیه نشین باید قبل از ساخت بنا از اقدامات آنها جلوگیری شود و اگر مسیر نشد با استفاده از قوه قهریه مانع ساخت و ساز شوند نه اینکه در پایان ساخت تازه به فکر تخریب باشند. عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم، ادامه داد: البته بهتر است متولیان با ارائه سازوکار مناسب افراد را به نحوی تشویق کنند که با تمایل حاشیه نشینی را رها و در شهرها سکونت و یا به شکل قانونی اقدام به ساخت و ساز در حریم شهرها کنند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 234فهرست مطالب شماره 234
×