بازدید امروز تا این لحظه 3100 بار

کمیسیون ماده 5 تخلف می کند

عضو شورای شهر تهران در رابطه با زمین خواری مناطق شمالی تهران به خبرنگار پیام ساختمان گفت: باید اراده قوی برای جلوگیری از زمین خواری وجود داشته باشد و همه به قانون بازگشت کنند. ما قوانین و آیین نامه های بسیار خوبی داریم که نیازمند اجرایی شدن هستند. محمد حقانی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که آیا تصمیمات کمیسیون ماده پنج برای شورای شهر فصل الخطاب است، اظهار داشت: وظیفه کمیسیون ماده پنج در قانون مشخص شده است اما متأسفانه اقداماتی غیر از حیطه وظایف مشخص شده در این کمیسیون صورت می گیرد. وظیفه این کمیسیون در جاهایی است که طرح جامع و طرح تفصیلی دستورالعملی در مورد آنها ندارد و نیاز به تدقیق قانون احساس شود. رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مکانی که به عنوان فضای سبز در طرح های شهری تثبیت شده است، نباید در این کمیسیون برای تغییر کاربری موردبررسی قرار گیرد. متأسفانه در این کمیسیون خلاف صورت می گیرد و وظیفه شورای عالی معماری شهرسازی است که بر این کمیسیون نظارت کند. عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد:دو نفر از اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده پنج حضور دارند و در جریان تمامی تصمیمات این کمیسیون هستند و تمام تلاششان این است که تغییر کاربری که خلاف مقررات و طرح های تفصیلی باشد، صورت نگیرد. حقانی ادامه داد: نهاد بالادست تر از همه شورای عالی معماری شهرسازی است و اگر موارد تخلفی گزارش شود برخورد می کند. مانند پرونده بوستان مادر که از طریق شورای شهر گزارش ها ارائه شد و شورای عالی معماری و شهرسازی پیگیری نمود و هنوز پرونده آن باز است. لازم به ذکر است بسیاری از تغییر کاربری ها بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج صورت می گیرد؛ ضمن اینکه اعضای شورا در این کمیسیون حق رای ندارند و فقط ناظر برگزاری جلسات هستند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 233فهرست مطالب شماره 233
×