جایگاه معماران در مقاوم سازی

از آنجا که ایران یکی از مناطق زلزله خیز در جهان می باشد و دراین رابطه نیز تجربه های مکرر دردناکی را تجربه نموده است؛ توجه به مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله می بایست در صدر اهداف اصلی متخصصین ساخت و ساز باشد. با توجه به این که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور، به واسطه تجربیات و پیشرفت های نائل شده اطلاعات جدید مهندسی در زمینه های مختلف، سازه، زلزله از طریق آزمایشگاههای مجهزکسب می کنند، باید داده های لازم را برای طراحی ساختمانها در برابر زلزله و مقاوم سازی آنها در اختیار جامعة مهندسی قرار دهند و با تدوین و تصویب ضوابط و مقررات مهم آیین نامة طراحی ساختمانها در برابر زلزله گامهای موثری در کشور برداشته شود، لیکن به نظر می رسد به دلیل خالی بودن جای معماران در این تعاملات، اقدامات کافی در این زمینه صورت نمی گیرد. به همین منظور پای صحبت های سعید منتظر القائم مشاور فنی سازمان مدیریت بحران تهران نشستیم . پیام ساختمان: معماران چه نقشی در ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله دارند؟ مهندسان معمار با توجه به این که در اجرای فرم کلی ساختمان از ابتدای ساخت و ساز حضور دارند می توانند از طریق تدابیر فنی ، بررسی جزئیات، استفاده از روش های مناسب، نکات مقاوم سازی، انتخاب سایت با همکاری مهندسان ژئوپلتیک و قرار دادن بارهای ساختمان بر روی طبقات پایین امکان ایجاد خطر را کاهش دهند و برای پیشگیری از مخاطرات زلزله از ساخت و ساز درمحل هایی که خطرات ناپایداری دارند اجتناب ودر اجرای درست پروژه ها اصرار داشته باشند. اما متاسفانه اکثر معماران در بحث ساخت و ساز بیش از آنکه به ایمنی و مقاومت ساختمان توجه داشته باشند به ظاهر اهمیت می دهند و اغلب این موارد مظلوم واقع می شوند . پیام ساختمان: آیا در کشورمان کمیته ای از سوی معماران جهت تعدیل خطرات زلزله تشکیل شده است . در صورت عدم تشکیل علت کم کاری مربوط به کدام نهاد است؟ در کشور تشکل هایی در این رابطه وجود دارد، ولی تا آنجایی که در جریان هستم در بیشترتشکل های مربوط به مهندسی زلزله معمولا مهندسین عمران فعالیت می کنند، ولی خود مهندسین عمران تاکنون کمیته خاصی را برای این موضوع تشکیل نداده اند. به عقیده بنده ما در ابتدا باید در مردم روحیه مطالبه گری را تقویت کرده و درمقابل مسئولین هم باید نسبت به اجرای درست کارها تعهد داشته باشند و مشکلات را به گردن دیگری نیندازند ، چون در نهایت جان مردم به خطر می افتد. پیام ساختمان: مهمترین نقاط ضعف ما در حوزه مهندسی معماری چیست؟ در کل مهمترین نقاط ضعف ما در حوزه مهندسی معماری عدم کنترل سیستماتیک نقشه ها و اجرای نادرست پروژه ها است ، به نحوی که مصرف کننده (افراد مستقر در ساختمان) اطلاعی از مهندسی ساز بودن ساختمان ندارند تا نگرانی ازدست دادن سرمایه و جان خود را داشته باشند. در کل عوامل دخیل در ساخت و ساز ائم از سرمایه گذار، مالک زمین و مهندسین موظفند در مقابل مردم نسبت به کاری که اجرا کرده اند پاسخگو باشند. در این میان گفتنی است؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان چون برای هرمتر مربع نظارت بر ساخت و ساز هزینه دریافت می کند باید نسبت به مسئولیت خود دقت کامل را داشته باشد. این در حالی است که نظارت بر ساخت و سازهای انجام شده تهران به رغم شناسایی گسل ها هنوز به درستی صورت نمی گیرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 234فهرست مطالب شماره 234
×