بتن به جای آسفالت اقتصادی است

یک زمانی بنده می گفتم که قیمت بتن گران تر از آسفالت است اما در دراز مدت و در هزینه های تعمیر و نگهداری هزینه ها بازگشت می کند. هم اکنون با توجه به جهش صددرصدی قیمت قیر، حتی قیمت ابتدایی اجرای جاده بتنی کمتر از آسفالت است.

بتن-به-جای-آسفالت-اقتصادی-است
گروه ساخت وساز: مدیر کل دفتر فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: سعی می کنیم عمر مفید آسفالت را افزایش دهیم و پس از پایان عمر آسفالت، آن را بازیافت کنیم تا ضمن جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، از اثرات نامطلوب آن بر محیط زیست بکاهیم و برای این کار از مشاورانمان به صورت الزام می خواهیم تا گزینه بازیافت را در تحلیل های فنی و اقتصادی بیاورند. فریدون مقدس نژاد درگفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا جایگزینی بتن به جای آسفالت مورد توجه قرار نمی گیرد،گفت: این کار شروع شده و مطالعاتی در برخی محور ها توسط شرکت توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور انجام شده است. به عنوان مثال در جنگل های گلستان تجربیات مثبتی را از روسازی های بتنی شاهد بوده ایم و روی چندین محور هم در حال مطالعه هستیم. وی افزود: یک زمانی بنده می گفتم که قیمت بتن گران تر از آسفالت است اما در دراز مدت و در هزینه های تعمیر و نگهداری هزینه ها بازگشت می کند. هم اکنون با توجه به جهش صددرصدی قیمت قیر، حتی قیمت ابتدایی اجرای جاده بتنی کمتر از آسفالت است. مقدس نژاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیمانکاران بخش خصوصی عنوان می کنند که روسازی بتنی باعث از رده خارج شدن دستگاه های حمل و پخش آسفالت شان می شود، گفت: به هرحال هدف وسیع تر از این موارد است. ممکن است برخی متضرر و برخی منتفع شوند اما منافع ملی رویکرد به این محصول را ایجاب می کند. زمانی هم روسازی آسفالت یک صنعت وارداتی بود اما به مرور زمان وضعیت عادی شد. مدیر کل دفتر فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور خاطرنشان کرد: من نمی گویم همه جا بتن بر آسفالت ارجحیت دارد و نیازمند تحلیل اقتصادی و فنی در مورد تک تک پروژه هاست اما به طور کلی استفاده از رویه های بتنی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد هر چند که برخی پروژه ها با مشکلاتی مواجه شوند. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای الزام کارخانه های قیر و آسفالت به استفاده از تجهیزات و فناوری ها برای جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد، گفت: این تمایل در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد اما هنوز مدون نشده است. در این رابطه بحث زیست محیط در پروژه های عمرانی مورد غفلت واقع شده و به همین خاطر می خواهیم مهندسان مشاور را در فاز اولیه طرح به مطالعات زیست محیطی مقید کنیم.
انتهای خبر/پ
×